Ny professor: Anna Bengtson ny professor i industriell marknadsföring

2019-03-04

Företagsekonomiska institutionen gratulerar Anna Bengtson som tillträdde som professor i företagsekonomi med inriktning industriell marknadsföring 1 mars 2019. Hon disputerade vid institutionen 2003 på avhandlingen ”Framing Technological Development in a Concrete Context – the Use of Wood in the Swedish Construciton Indystry” och har varit verksam vid institutionen sedan dess.

 

Annas forskning handlar om industriell och internationell marknadsföring där hon särskilt intresserar sig för förändringsprocesser i industriella nätverksstrukturer, teknisk utveckling/innovation och lärande. Hon har bland annat tittat på företag i utvecklingsländer och betydelsen av hur sociopolitiska aktörer interagerar med företag. Ett nytt spår inom Annas forskning är att utifrån ett styrningsperspektiv titta på offentlig sektor och hur digitalisering av primärvård förändrat marknaden. Tillsammans med sina doktorander är hon delaktig i projekt som handlar om flytten av Kiruna stad ur ett innovationsperspektiv, och om effekter av konkurser ur ett nätverksperspektiv.

Inom utbildningsområdet har Anna tidigare verkat som studierektor för forskarutbildningen. Idag är hon institutionens koordinator för civilingenjörsprogrammet STS (system i teknik och samhälle) och undervisar också på kurser inom programmet. Hon tilldelades 2017 STS-priset, ett pris som tilldelas personer som gjort något särskilt för STS-programmet och dess studenter. Anna är också lärare på masternivån och ansvarig för kursen i B-to-B-marketing samt ordförande för examinationskommittén för kandidat- och masteruppsatser och examinator för uppsatskurser.

Aktuella publikationer.