6 miljoner till forskning om AI och finansiella marknaden

2020-12-17

Magnus Strand, docent vid Företagsekonomiska institutionen, har beviljats 6 miljoner för det treåriga projektet "AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering".

Projektet är en del av det nationella forskningsprogrammet WASP-HS (The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society) initierat 2019 av Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Programmet syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar som uppstår till följd av teknikförändringen.

Om projektet:
Inom finansmarknaderna används avancerad artificiell intelligens (AI) till exempel i algoritmisk handel med finansiella instrument och i kreditprövning för att se om någon ska få ta ett lån. Det finns många fördelar med AI, som högre effektivitet och lägre kostnader, men det är också förknippat med risker att låta avancerade algoritmer hantera finansiella beslut.

Det råder idag mycket stor osäkerhet kring vem som har det rättsliga ansvaret för de beslut som fattas av en AI och för de konsekvenser som besluten får för människor och företag. De regler som finns är av väldigt olika slag och har skiftande syften. Dessutom är det i princip omöjligt att ha en lagstiftning som håller jämn takt med den tekniska utvecklingen. De inblandade aktörerna på finansmarknaderna behöver därför agera på egen hand för att proaktivt hantera sitt ansvar och de risker som förknippas med AI.

I projektet kommer forskarna framför allt studera hur man försöker fördela risker och ansvar med hjälp av sina olika avtal: Avtal med dem som programmerar artificiella intelligenser, avtal med kunder, avtal med försäkringsbolag, och så vidare. Dessutom kommer de studera det allmänna ”ansvarets infrastruktur” som finns i lagstiftningen, bland annat för att se vilka luckor som är mest angelägna att täppa till.

I projektet ingår även Annina H Persson, professor, Örebro University, gästprofessor vid Företagsekonomiska institutionen, Malou Larsson Klevhill, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Johanna Chamberlain, doktorand vid Juridiska institutionen, och Andreas Kotsios, doktorand vid Juridiska institutionen.

Läs mer om projektet på WASP-HS:s webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-04-01