Relationer och samarbeten skapar innovation

2021-06-02

"Chelsey Jo Huisman forskar kring infrastrukturprojekt kopplat till stadsomvandlingen. Hon är också följeforskare till Innovationsplattform Kiruna och här berättar hon om sin syn på innovation i Kiruna kommun i samband med byggandet av vår nya stad."

Läs hela artikeln på KSC (Kiruna Sustainability Center): Relationer och samarbeten skapar innovation, 31 maj 2021.

Chelsey Jo Huisman är doktorand på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-10-18