UNT Debatt: Stoppa krisen i forskarrekryteringen

2021-10-15

Det är angeläget att ta till vara de internationellt rekryterade doktorerna och öka forskarutbildningens attraktivitet bland inhemska studenter, skriver Lars Engwall, Professor emeritus i företagsekonomi. 

Läs hela artikeln på UNT Debatt: Stoppa krisen i forskarrekryteringen, 15 oktober 2021.

Senast uppdaterad: 2021-10-18