Sen anmälan till kurser och program Vt24

2023-10-17

Alla de kurser och program, med start Vt24, där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats, öppnar för sen anmälan på antagning.se den 15 december.

Observera att sen anmälan till kurser och program på kandidatnivå vid Företagsekonomiska institutionen sker via antagning.se och inte direkt till institutionen.

En kurs som inte står som öppen för sen anmälan kommer inte att öppna för anmälan. Bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan är det inte säkert att du kan erbjudas en plats.

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i olika steg.

  1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.
  2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende och kan se om du kan erbjudas plats eller ej. Om reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. På vår studentsida ser du, från onsdagen innan terminsstart, om reservantagning fortfarande pågår eller ej på våra kurser och program. 
    Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in, men klockslaget som du anmäler dig spelar inte någon roll, utan det är datumet som har betydelse. Om flera personer anmäler sig samma datum blir det lottning av placeringen mellan de sökande.

Uppsala universitets information om sen anmälan

Senast uppdaterad: 2021-10-18