Diplomutdelning Honours Track

2021-11-04

På torsdagen den 28 oktober diplomerades studenter som gått kursen Honours Track. Kursen är ett extraval parallellt med studier på Ekonomie kandidatprogrammet. Vetenskapliga artiklar som knyter an till ekonomiska företeelser diskuteras i mindre grupper. 

Grupperna leds av aktiva forskare som väljer ut artiklar och initierar frågeställningar inför varje seminarium. Alla ämnesområden inom företagsekonomi finns representerade men dessa kan variera från termin till termin. Den här gruppen studenter har diskuterat ämnen som

  • Strategi och konkurrens på olika marknader
  • Digitalisering och företagets ledning
  • Ledarskap i mångkulturella teams och i kristid
  • The economy of prestige
  • Nudging i organisationer – var, vad, hur och varför?

– Drygt 50 studenter har totalt diplomerats efter genomgången kurs. Det är studenter som vågat sticka ut hakan och ha en personlig och fördjupande akademisk dialog inom nya ämnen utanför ekonomprogrammet. Dessa studiebegåvade studenter har visat sin intellektuella kapacitet på ett utmärkt sätt och utvecklat sin förmåga att delta i ett fortsatt akademiskt samtal, säger Ingela Sölvell, kursansvarig.  

Under ceremonin hölls tal av prefekt Peter Thilenius och FEK Alumni Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB. Golondrian Janke från företagsekonomiska institutionen bjöd på cellospel.

Studenterna som deltog i diplomeringsceremonin: Max Johansson, Felix Fernum, Filip Weinestål, Andrea Breuer, Erik Andersson och Ludwig Eklöw. 

Senast uppdaterad: 2021-10-18