Om oss

Vi bedriver utbildning och forskning inom företagsekonomi, entreprenörskap och handelsrätt. 

Möt våra medarbetare

Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionen instiftades formellt 1958, men har rötter som sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet. Ekonomikum, namnet på byggnaden där institutionen finns, knyter an till Anders Berch, som blev Sveriges första och världens fjärde ekonomiprofessor år 1741. Berch bedrev sin verksamhet i en byggnad i Uppsala som han gav namnet Theatrum Oeconomicum och namnet Ekonomikum utgör därigenom en länk till Uppsalas traditioner inom ekonomutbildning i Sverige.

Sedan 2011 är ämnet handelsrätt en del av Företagsekonomiska institutionen. 2013 utökades institutionen ytterligare då Campus Gotland blev en del av verksamheten.

I vår verksamhet erbjuder vi kurser och program inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt samt entreprenörskap. Kurserna ges både på campus och distans, i Uppsala och på Gotland. Här bedrivs också forskning inom internationellt företagande, marknadsföring, redovisning och finansiering, organisation och ledarskap, entreprenörskap samt handelsrätt. Samverkan sker genom våra forskare, lärare och studenter i forskningsprojekt, uppdragsutbildning, examensarbeten, praktik och aktivt deltagande i samhällsdebatten.

Korta fakta
  • Omkring 3500 studenter per år
  • Närmare 150 medarbetare 
  • Finns både på Campus Uppsala och Campus Gotland
  • Fem internationella magister/masterprogram
  • Framstående forskning inom företagsekonomiska områden
  • Tio excellenta lärare
Senast uppdaterad: 2021-06-18