Företagsekonomiska institutionens styrelse

Styrelsens sammansättning från 1 juli 2020.

Prefekt och ordförande
Peter Thilenius, professor

Lärare
Mikael Gidhagen, universitetslektor
Tina Hedmo, universitetslektor
Mattias Kierkegaard, universitetsadjunkt
Anna-Carin Nordvall, universitetslektor

Michael Grant, universitetslektor (1:e suppleant)
Sabine Gebert Persson, universitetslektor (2:e suppleant)
Linda Wedlin, professor (3:e suppleant)
Ann-Christine Hjelm, universitetslektor (4:e suppleant)

TA-personal
Sara Bladby, studievägledare
Samuel Flander, kursadministratör (suppleant)

Doktorander
Johanna And
Jakob Westergren (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Johan Andersson
Philip Wollter
Hampus Engström (suppleant)
Elisabeth Hagman (suppleant)

Sekreterare
Daniel Lunneryd