Företagsekonomiska institutionens styrelse

Styrelsens sammansättning från 1 juli 2020.

Prefekt och ordförande
Arne Sjöblom, univ.lekt.

Lärare
Mikael Gidhagen, univ.lekt.
Tina Hedmo, univ.lekt.
Mattias Kierkegaard, univ.adj.
Anna-Carin Nordvall, univ.lekt.

Michael Grant, univ.lekt. (1:e suppleant)
Sabine Gebert Persson, univ.lekt. (2:e suppleant)
Linda Wedlin, professor (3:e suppleant)
Ann-Christine Hjelm, univ.lekt. (4:e suppleant)

TA-personal
Sara Bladby, studievägledare
Samuel Flander, kursadministratör (suppleant)

Doktorander
Alexander Gorgijevski
Paul Rosenbaum (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Amanda Fernström
Marcus Gustafsson
Anna Eriksson (suppleant)
Johan Uppström (suppleant)

Sekreterare
Daniel Lunneryd