Kontakta oss

Företagsekonomiska institutionen campus Uppsala

Studentservice vid Campus Gotland

Medarbetare A-Ö

Kontakta studentservice 


Prefektur
Studierektorer
Programsamordnare/samordnare
Administration
Övriga kontaktpersoner

Prefektur

Prefekt

Stf. prefekt

Bitr. prefekt

Vetenskapliga rådets ordförande

Studierektorer 

Grundutbildningsansvarig, studierektor företagsekonomi

Studierektor Campus Gotland

Studierektor handelsrätt

Studierektor avancerad nivå

Studierektor forskarutbildning

Programsamordnare/Samordnare

Ekonomie kandidatprogram

Kandidatprogram i företagsekonomi (Campus Gotland)

Magisterprogram i hållbart företagande och ledning (Campus Gotland)

Magisterprogram i entreprenörskap

Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

Masterprogram i företagande och ledning

Masterprogram i redovisning och finansiering

Administration

Vid frågor vänligen använd funktionsadresserna i först hand:
Kontakta studentservice

Övriga kontaktpersoner

Bokning av lokaler

Doktorandföreningen

Skyddsombud

Senast uppdaterad: 2024-02-09