Studie: Svenska företags internationella expansion

Vilka utmaningar står svenska företag som växer internationellt inför idag? Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet genomför en studie som undersöker hur erfarenhet ligger till grund för företags förmåga att lyckas internationellt.

Vi undersöker bland annat:

  • Internationell erfarenhet som konkurrenskraft
  • Ifall erfarenhet bidragit till ökad konkurrenskraft, ifall det inte varit till hjälp, eller ifall det till och med varit vilseledande när företaget expanderat internationellt
  • Rutinernas roll i internationella expansioner i kontrast till betydelsen av flexibilitet och nya lösningar

Projektet är en del av en lång rad studier om internationalisering och styrning av internationella företag som kommer ha betydelse för utbildning och forskning inom internationellt företagande. 

Vill du delta i studien?

Vi vill komma i kontakt med företag som nyligen expanderat internationellt. Genom att delta kan du bidra till att stärka våra möjligheter att utveckla kunskap om Svenskt Näringsliv som kan vara till nytta för både företag och akademi. I gengäld får du komma i kontakt med vår forskargrupp inom internationalisering och att ta del av vår analys. 

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka en e-post till mikael.eriksson@fek.uu.se 

Så här går studien till

Ett deltagande innebär att företaget svarar på minimum två enkäter som genomförs som intervju. Intervjun tar omkring 30-40 minuter att besvara.

Studien kommer vara helt anonym och omfatta material från ett antal svenska företag. All information kommer att behandlas konfidentiellt.

Ansvarig forskare är professor Ulf Holm. I studien ingår också Dr Emre Yildiz och Dr Mikael Eriksson

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet!

Kontakt