Samverkan

Samverkan sker genom våra forskare, lärare och studenter i forskningsprojekt, uppdragsutbildning, examensarbeten, praktik och aktivt deltagande i samhällsdebatten.

Ekonomistyrningsforum

Ekonomistyrningsforum är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan akademin, privata företag och offentliga organisationer.

Det centrala i verksamheten består av att arrangera en årligt återkommande Controllerdag samt att sprida goda praktiska exempel och rön från forskning inom området. 

Controllerdagen 2024 äger rum den 25 april.

Uppdrag till studenter

Examensarbete 

Om du har en uppgift eller ett problem som kan passa som ett uppsatsämne för ett examensarbete, mejla uppsats@fek.uu.se

Praktikplatser

Är du intresserad av att ta emot en masterstudent som praktikant på din arbetsplats under en hösttermin? Mejla vår praktiksamordnare internship@fek.uu.se 

Mer om praktik

Senast uppdaterad: 2024-02-12