Digital innovation för hållbar konsumtion

Dagligvaruhandeln har tidigare använt konsumentens faktiska val och attitydmätningar för att förutsäga konsumenternas hållbara shoppingbeteende. Det har dock visat sig att mer konkreta strategier och utrustning behövs för att behålla detta beteende vid köp av livsmedel. Digitala system kan vara ett sätt att hjälpa konsumenter att fatta hållbara beslut när det gäller konsumtion av dagligvaror. I detta projekt är syftet att undersöka hur ett digitalt system utformat för konsumentanvändning kan hjälpa denne att bli mer hållbar i sina köpbeslut. Projektet finansieras av Forskarskolan för hållbar utveckling, Campus Gotland.

Kontakt: Anna-Carin Nordvall

Senast uppdaterad: 2022-03-01