Ekonomistyrningsforum

Ekonomistyrningsforum är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan akademin, privata företag och offentliga organisationer.

Grunden för verksamheten inom Ekonomistyrningsforum diskuteras och fastställt i forumets Advisory Board. Denna gruppering träffas kontinuerligt ett antal gånger per år. Det förberedande och administrativa ansvaret för verksamheten ligger hos Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Det centrala i verksamheten består av att arrangera en årligt återkommande Controllerdag samt att sprida goda praktiska exempel och rön från forskning inom området. Initiativ till ny forskning och medverkan som referensgrupp vid bokprojekt kommer sannolikt också ingå. Historia och bakgrund.

Controllerdagen 25 april 2024

Controllerdagen är tillbaka med framgångsrika praktiker och forskare som utmanar och ger perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling. I år har vi bytt lokal till Humanistiska teatern vid Campus Engelska Parken men vi erbjuder också möjligheten att delta online via Zoom. 

Under dagen kommer framgångsrika praktiker och forskare att utmana och ge perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling. Du kommer att få en översikt över den aktuella utvecklingen mixat med inspirerande praktiska exempel från fronten. 

Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv på hur du kan utveckla din organisation!

Program Controllerdagen (pdf)

Anmälan 

Sista anmälningsdatum är 19 april för fysiskt deltagande och 23 april för deltagande online.

Kontakt: Einar Iveroth

Teman
 • Det ekonomiska läget i Sverige och i världen, samt vägen framåt
 • Styrelsens roll och ansvar för bolagets/verksamhetens värdeskapande
 • Controllerns roll i en snabbföränderlig och allt mer automatiserad datadriven värld
 • Generativ AI och framtidens kunskapsarbete
 • Finns pyramider i små organisationer? Hur river man dem?
 • Fem typer av giftiga organisationskulturer
 • Hur styr och förändrar man organisationskulturer?
 • Controllerdagen 2 juni 2022
 • Dekorativ bild.
  Controllerdagen 3 april 2019
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
Senast uppdaterad: 2024-02-12