Ekonomistyrningsforum

Ekonomistyrningsforum är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan akademin, privata företag och offentliga organisationer.

Grunden för verksamheten inom Ekonomistyrningsforum diskuteras och fastställt i forumets Advisory Board. Denna gruppering träffas kontinuerligt ett antal gånger per år. Det förberedande och administrativa ansvaret för verksamheten ligger hos Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Det centrala i verksamheten består av att arrangera en årligt återkommande Controllerdag samt att sprida goda praktiska exempel och rön från forskning inom området. Initiativ till ny forskning och medverkan som referensgrupp vid bokprojekt kommer sannolikt också ingå. Historia och bakgrund.

Controllerdagen 2 juni 2022

Controllerdagen är tillbaka med framgångsrika praktiker och forskare som utmanar och ger perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling.

Som vanligt har vi vår konferens i det anrika Uppsala universitetshus men precis som förra året är det en hybridkonferens (IRL och online).

Under denna dag kommer framgångsrika praktiker och forskare att utmana och ge perspektiv och reflektion på det senaste inom styrning och ledning. Du kommer få en översikt över den aktuella utvecklingen som mixas med inspirerande praktiska exempel från fronten. 

Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv på hur du kan utveckla din organisation!

Program och medverkande (pdf)

Anmälan (senast 23 maj)

Kontakt: Einar Iveroth

Teman
 • Styrning och ledning för minskad klimatpåverkan
 • Globala strategier i en föränderlig värld
 • Innovativ prissättning i en bransch under stark förändring
 • Organisatoriska mellanrum – varför blir det fel trots att alla gör rätt?
 • Digitalisering, HR och rekryteringsparadoxen: tekniklösningar som både möjliggör och förstör rekryteringseffektivitet
 • Tillitsbaserad styrning och uppföljning
 • Dekorativ bild.
  Controllerdagen 3 april 2019
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
Senast uppdaterad: 2022-03-14