Ekonomistyrningsforum

Ekonomistyrningsforum är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan akademin, privata företag och offentliga organisationer.

Grunden för verksamheten inom Ekonomistyrningsforum diskuteras och fastställt i forumets Advisory Board. Denna gruppering träffas kontinuerligt ett antal gånger per år. Det förberedande och administrativa ansvaret för verksamheten ligger hos Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Det centrala i verksamheten består av att arrangera en årligt återkommande Controllerdag samt att sprida goda praktiska exempel och rön från forskning inom området. Initiativ till ny forskning och medverkan som referensgrupp vid bokprojekt kommer sannolikt också ingå. Historia och bakgrund.

Controllerdagen 4 maj 2023

Controllerdagen är tillbaka med framgångsrika praktiker och forskare som utmanar och ger perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling. Som vanligt har vi vår konferens i det anrika Uppsala universitetshus men vi erbjuder också möjligheten att delta online via Zoom. 

Under dagen kommer framgångsrika praktiker och forskare att utmana och ge perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling. Du kommer att få en översikt över den aktuella utvecklingen mixat med inspirerande praktiska exempel från fronten. 

Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv på hur du kan utveckla din organisation!

Program Controllerdagen (pdf)

Anmälan 

Sista anmälningsdatum är 25 april för fysiskt deltagande och 2 maj för deltagande online.

Kontakt: Einar Iveroth

Teman
 • Hur nuvarande styrning motverkar ändamålsenlig digitalisering
 • Digitala valutor och imaginära pengar: vad historien lär oss om framtidens betalningssystem
 • ​Intuition en dold del av professionell kunskap
 • Förnya offentlig sektor – Igen
 • Empatiskt ledarskap - fördelar och utmaningar 
 • Hållbarhet ur kundens perspektiv
 • Management of operational risk with a common IT-model in the era of digitalization
 • Hur hanterar vi hållbarhetsfrågor när vi växlar upp och förändrar allt?
 • Controllerdagen 2 juni 2022
 • Dekorativ bild.
  Controllerdagen 3 april 2019
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
 • Dekorativ bild.
Senast uppdaterad: 2023-04-21