Advisory board

Följande personer bildar Ekonomistyrningsforums Advisory Board:

 • Petter Ahlström, Concept Living
 • Roland Almqvist, Uppsala universitet
 • Fredrik Bergström, FFOMAB
 • Nina Forssblad, Akavia
 • Lennart Francke, Det agila företaget
 • Einar Iveroth, Uppsala universitet
 • Karolina Larfors, Ekonomistyrningsverket
 • Cecilia Lindh, Mälardalens universitet
 • Johan McCarthy, Företagsekonomiska Institutet
 • Fredrik Nilsson, Uppsala universitet
 • Göran Nilsson, Pernicitas AB
 • Linda Nordberg, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Per Törnvall, Sollentuna kommun

Senast uppdaterad: 2023-02-24