Advisory board

Följande personer bildar Ekonomistyrningsforums Advisory Board:

 • Petter Ahlström, Concept Living
 • Sara Björklund, Naivigo
 • Nina Forssblad, Akavia
 • Lennart Francke, Det agila företaget   
 • Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Einar Iveroth, Uppsala universitet
 • Ami Keita Jansson, Ekonomistyrningsverket
 • Fredrik Nilsson, Uppsala universitet
 • Göran Nilsson, Uppsala universitet
 • Henrik Nehler, Linköpings universitet
 • Johan Rehnström, Spaulding Ridge
 • Magnus Rolf, Företagsekonomiska Institutet
 • Per-Olof Sundman, Scania
 • Anette Ömossa, Västerås stad