Historia och bakgrund

Controllerdagen med anor från 1986 skapades av Sveriges Mekanförbund. Under de tidigare åren av sin existens bestod Controllerdagen av Sveriges verkstadsindustrier som möttes en gång per år för att diskutera ”det nya” i branschen samt styrningsrelaterade frågor. Det som stod i fokus var medlemmarnas produkter av kunskap i dels innovationsfrågor samt styrning och kontroll.

Sedan utvecklingen vid slutet av 80-talet har Controllerdagen formats till att omfatta mindre teknikorientation utan utökat sin verksamhet till fler branscher. IT-kraschen i början av 2000-talet ifrågasatte många praktikers insyn i frågor berörande styrning och kontroll vilket har resulterat i att Controllerdagen idag är en viktig mötesplats för teoretiker och praktiker. Konferensen utmärker sig genom sitt fokus på det intellektuella samtalet on ekonomistyrningens kärnfrågor.

Controllerdagarna som fram till 2007 arrangerades av Teknikföretagen har återuppstått i ny regi. På initiativ från Linköpings och Uppsala universitet har representanter från näringslivet och offentlig sektor skapat Ekonomistyrningsforum som idag ges utav Uppsala universitet. Med efterlevande anda utav den ursprungliga Controllerdagen. Det första arrangemanget genomfördes 15/10 2009.

Ekonomistyrningsforum instiftades 2008 och är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet och detta sker genom samverkan mellan akademin, privata offentliga organisationer. Konkret sker detta genom ett ”advisory board”. Controllerdagarna syftar till att sprida goda praktiska exempel, de senaste forskningsrönen och att utveckla och föra vidare det intellektuella samtalet. Konferensen är gränsöverskridande och riktar sig till personer inom akademi, privata företag såväl som offentliga organisationer.