Möt våra alumner

Här kan du läsa om några av våra före detta studenter som reflekterar över sin studietid, sina yrkesval och ger råd till nuvarande studenter.

FRIDA EMILSSON, EXAMEN 2012

Frida EmilssonCo-founder and Chief Marketing Officer, Worldfavor.

Vilken utbildning läste du och när tog du examen?
Ekonomie kandidatexamen 2012 med inriktning Marketing, Organisation and International Business. Jag kompletterade med extra studier i Nek och Fek under ett års utlandsstudier i Bangkok, samt en kurs på CEMUS i hållbar utveckling.

Vilket var ditt första jobb efter examen?
Under tiden strax innan examen arbetade jag för en NGO i Bangkok där jag hjälpte sociala entreprenörer att utveckla sina affärsidéer. Direkt efter examen kom jag i kontakt med de personer jag idag driver Worldfavor tillsammans med och anslöt mig till att grunda Worldfavor. Worldfavor utvecklar en digital lösning som hjälper företag att övergå till hållbara affärsmetoder, nå ut med sitt hållbarhetsarbete och lyssna till sina intressenter. Samtidigt ger Worldfavor kunskap och inflytande till individer för att göra hållbara val och påverka framtidens företagande och samhälle.

Vilka arbetsuppgifter (ansvarsområden) har du?
Jag driver och är Chief Marketing Officer på Worldfavor. Att driva en startup innebär förstås att göra det mesta. Jag arbetar främst med vår affärsutveckling, produktutveckling och övergripande strategi, och är framförallt ansvarig för marknadsföring och kommunikation samt relationer med kunder och andra samarbetspartners. 

När du ser tillbaka på din utbildning, vad av det du lärde dig har du mest praktisk användning av?
Så här i efterhand kan jag känna att ekonomutbildningen ger en riktigt bra utbildning i att ta in mycket information, analysera och agera. Företagsekonomi, som var mitt huvudämne, är en utbildning i att styra olika typer av organisationer (främst företag) och allt emellan. Jag har mycket användning av mitt affärsmässiga tänk, kunskaper i marknadsföring och varumärkesstrategi. Hur man får en organisation att lyckas ta sig framåt helt enkelt. Även statistiken har faktiskt visat sig vara användbar!

Vilka är dina starkaste minnen från studietiden i Uppsala och Ekonomikum?
Självklart är de minnen som lyser starkast de fina vännerna jag då lärde känna och fortfarande umgås med, nollning och kvällar på nationerna. Tentaplugg kunde vara himla jobbigt men i efterhand också ganska mysigt. Jag lärde mig också väldigt mycket och kan ibland sakna att lägga näsan i den där tjocka boken och inhämta ny spännande kunskap, få nya perspektiv. En favorituppgift jag minns var att studera verkliga konsumtionsmönster med bakgrund i boken ”Why we buy” - rekommenderas! En sannerligen nyttig grundkurs för allmänbildningen var också Nek A.

Baserat på dina erfarenheter, skulle du ha valt samma utbildning idag?
JA

Vilka tips vill du ge till dagens ekonomstudenter inför deras framtid?
Du kommer aldrig ha så mycket tid som när du pluggar! Ta vara på den så mycket du kan. Våga välja kurser efter intresse, men också saker att engagera dig i på fritiden. Det kan vara i nationer eller föreningar på universitetet, men passa också på att tänka utanför boxen och fundera om det finns andra organisationer, företag eller startups du kan engagera dig i vid sidan om studierna för att bredda dina perspektiv.

Läs utomlands. Det är grymt för både dig själv och för ditt CV. Våga starta eget om du är sugen på det, gärna under studierna då du har ekonomiskt stöd genom CSN. Vid en anställningsintervju är det många gånger de unika/lite konstiga sakerna i ditt CV som sticker ut och intresserar.

Om du, som jag, är intresserad av hållbart företagande/CSR och vill syssla med det rekommenderas att läsa kurser eller engagera dig i denna fråga vid sidan om för att lära dig mer om detta - för kandidaten är (eller var i alla fall) inte tillräcklig här - och ha större chans att komma in på den banan.

Tillbaka till toppen av sidan

LINN NORDLANDER, EXAMEN 2012

Linn NordlanderGlobal Talent Assessment & Development team PepsiCo i USA.

Vilken utbildning läste du, när tog du examen, vilken typ av examen tog du (kandidat, magister, etc)?
Efter tre år vid Uppsala Universitet tog jag i januari 2012 en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne.

Vilket var ditt första jobb efter examen? Vad hade du för ansvarsområden i detta arbete?
Hösten 2011 sökte jag till Prime som består av kommunikationsbyrån Prime och analysföretaget United Minds. Jag började som juniorkonsult på Prime med fokus på Corporate Communication och förflyttade mig senare till deras avdelning för Marketing Communication. På ett företag som Prime finns det utrymme att snabbt utvecklas och med det få ökat ansvar. I huvudsak jobbade jag som projektledare som innefattar såväl intern ledning som kundkontakt med ett helhetsansvar över kommunikationsprojektens planeringsfas, genomförande samt utfall. Efter 1,5 år på Prime jobbade jag som vikarierande PR-chef för Electrolux Sverige - ett bevis på att man på kort tid utvecklas och får ansvar.

Vad gör du idag? Vilka arbetsuppgifter (ansvarsområden) har du?
Efter två år på Prime bestämde jag mig för att utveckla mina studier inom Psykologi som jag läst som valbar kurs under min kandidatutbildning i Uppsala. Idag bor jag i New York och har precis avslutat en masterutbildning i Industrial Organizational Psychology. En utbildning som fört samman min företagsbakgrund med mitt brinnande intresse för människors beteenden samt gett mig ett jobb på PepsiCo i USA. Som del av deras Global Talent Assessment & Development team kommer jag arbeta med att utvärdera och utveckla PepsiCos ledare.

När du ser tillbaka på din utbildning, vad av det du lärde dig har varit mest/minst relevant för dig i din yrkesutveckling?
Det jag huvudsakligen tar med mig från mina tre år i Uppsala är förmågan att snabbt ta in, analysera och förädla information i skrift och tal, vilket är något man har stor nytta av oavsett vilket jobb man sedan väljer. När det kommer till specifik ämneslära är det svårare att se hur jag faktiskt har använt mig av de olika teorier jag pluggade in genom åren. Men jag märker ändå att det har gett mig ett övergripande företagstänk och språk som är gynnsamt i många situationer.

Vilka är dina starkaste minnen (bästa/sämsta) från studietiden i Uppsala och Ekonomikum?
Kanske inte helt otippat är de starkaste och bästa minnena från Uppsala från den sociala biten. Valborgsfiranden, vårbaler och Luccegasquer smälter alla ihop till några av de bästa minnena. Mindre roliga minnen är kanske inte helt otippat från tentapluggandet som ibland var förenligt med en del ångest.

Vilka tips vill du ge till dagens ekonomstudenter inför deras framtid, tips som kan röra både deras nuvarande studier och möjligheter att erhålla arbete (anställa andra) på morgondagens arbetsmarknad?
Våga välja ämnen av intresse: Om du läser ett program med valbara poäng - våga välja något helt annat ämne om det är något specifikt som intresserar dig. Jag valde psykologi vilket i arbetsintervjuer blev ett sätt att differentiera mig. Det blev även rent studiemässigt min bästa termin i Uppsala.

Plugga utomlands: Jag läste även en utbytestermin på Hawaii som (såklart) var hur härlig som helst men det har framförallt gynnat mig i såväl anställningsintervjuer som nu inför ansökan om högre studier utomlands.

Jobba under tiden: Då hoppet från akademiska studier till en heltidsanställning blir mindre i och med arbetserfarenhet rekommenderas det verkligen att jobba under studiernas gång. Jag engagerade mig mycket i Stockholm Nation vilket värderas högt hos arbetsgivare men jag jobbade även inom olika företag som (förutom pengar) gav mig tillfälle att testa på olika branscher och gav mig självförtroende i ansökningsprocesser.

Annat du vill tillägga?
Tiden som student i Uppsala är enligt mig en tid för att ha kul och träffa nya härliga människor. Lyckas du kombinera det med studierna är du hemma!

Tillbaka till toppen av sidan

CHARLOTTE HÜBEL, EXAMEN 2010

Charlotte HübelGroup Business Controller at ICA Gruppen.

Vilken utbildning läste du och när tog du examen?
Jag gick Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och finansiering och tog magisterexamen Vt 2010. Jag gjorde även en utbytestermin på National University of Singapore där jag läste kurser i finans, organisation och strategi.

Vilket var ditt första jobb efter examen? Var har du jobbat med därefter?
Efter examen började jag arbeta på EY som revisorsassistent i en specialistgrupp inriktad mot noterade fastighetsbolag. Jag hade några av Sveriges största fastighetsbolag som kunder, bland annat Vasakronan och Atrium Ljungberg. Efter knappt tre år bytte jag affärsområde och började på Transaction Advisory Services (TAS) för att jobba med finansiell due diligence. Kortfattat innebär det finansiell analys av ett bolag som ska köpas eller säljas. Under mina två år på TAS deltog jag i flertalet due diligence-projekt som omfattade bolag av varierande storlek inom en rad olika branscher. Min tid på EY var intensiv och lärorik och gav mig en bra språngbräda vidare i karriären.

Vad gör du idag? Vilka arbetsuppgifter (ansvarsområden) har du?
Efter nästan fem år på EY gick jag vidare till en tjänst som Group Business Controller på ICA Gruppen. Jag är ansvarig controller för moderbolaget, vilket innebär att jag arbetar med rapportering, budget och prognosarbete för stabsfunktionerna inom ICA Gruppen. Min tjänst omfattar även att initiera och driva förbättringsprojekt inom finansfunktionen, både för moderbolaget och tillsammans med controllers inom ICA Gruppens segment. En väldigt spännande tjänst där jag med närheten till ledningen och som en del av koncernens Business Control får vara med och driva ICA Gruppens finansfunktion framåt.

När du ser tillbaka på din utbildning, vad av det du lärde dig har du mest praktisk användning av?
Jag har haft nytta av de teoretiska kunskaperna från de flesta företagsekonomiska kurserna, främst redovisning, kalkylering och verksamhetsstyrning. Det jag dock framför allt har haft nytta av är mina erfarenheter från caselösning, projektarbeten och att skriva kandidat- och magisteruppsats - att hantera stora mängder information, lösa problem på ett strukturerat sätt och presentera i tal och skrift har varit viktigt i alla roller jag haft.

Vilka är dina starkaste minnen från studietiden i Uppsala och Ekonomikum?
Nollningen, min tid i projektgruppen för Kontaktdagarna 2008 och sista terminen när jag varvade långa dagar av uppsatsskrivande med att suga ut det sista ur studentlivet i Uppsala.

Baserat på dina erfarenheter, skulle du ha valt (eller inte valt) samma utbildning idag och i så fall varför?
Jag hade valt samma utbildning idag eftersom den är bred och ger en möjlig ingång till flertalet olika tjänster efter examen. Jag är också väldigt glad att jag valde att göra en utbytestermin, vilket inte bara var lyckosamt för mina kunskaper inom företagsekonomi utan även för min personliga utveckling.

Vilka tips vill du ge till dagens ekonomstudenter inför deras framtid, tips som kan röra både deras nuvarande studier och möjligheter att erhålla arbete (anställa andra) på morgondagens arbetsmarknad?
Det viktigaste är att alltid satsa på det man tycker är roligt och intressant, då finns bäst förutsättningar att göra bra ifrån sig och att lyckas långsiktigt. Försök att så tidigt som möjligt komma i kontakt med företag via till exempel arbetsmarknadsdagar. Prata med företagsrepresentanter, ställ frågor om vad de gör på jobbet, hur företagskulturen är och vilka utmaningar de har inom sina respektive områden. Förhör dig om vilka typer av tjänster som finns och som kan vara aktuella för dig att söka efter examen, så att du kan lägga upp dina studier på bästa sätt för att komma dit du vill. Företagskontakter kan också vara möjliga ingångar till uppsatsfrågeställningar senare under studietiden.

Att engagera sig i Föreningen Uppsalaekonomerna ger nyttiga erfarenheter av att driva projekt och ett kontaktnät som kommer att vara värdefullt lång tid framöver. Och satsa på att göra en utlandstermin. Det ger en ovärderlig skjuts för din personliga utveckling och konkurrenskraft när du ska ut på arbetsmarknaden. Men glöm såklart inte bort att ha kul och att njuta av allt härligt studentliv som Uppsala har att erbjuda!

Tillbaka till toppen av sidan

David Augustsson, examen 2009

David AugustssonEgen företagare at Daveau Konsult AB.

Vilken utbildning läste du och när tog du examen?
Jag har en magister i International Business, och tog examen 2009.

Vilket var ditt första jobb efter examen? Var har du jobbat med därefter?
Efter examen började jag arbeta som trainee på kommunikationsbyrån Prime, där jag senare blev presschef och konsult inom corporate communication och expert på krishantering. Jag klättrade vidare på konsulttrappan, från den ena oförklarliga titeln till den andra, fram till hösten 2015 då jag sade upp mig och startade eget.

Vad gör du idag? Vilka arbetsuppgifter (ansvarsområden) har du?
I dag fortsätter jag att rådge företag och organisationer hur de bäst bör kommunicera viktiga företagshändelser, från rekordresultat till personalnedskärningar, och ta en plats i samhällsdebatten. Just nu är jag på ett heltidsuppdrag på Nasdaq Stockholm. Som egen är jag både största aktieägare, vd och assistent – något som är både fantastiskt och skrämmande, men framförallt otroligt utvecklande.

När du ser tillbaka på din utbildning, vad av det du lärde dig har du mest praktisk användning av?
Tre saker. Kunskap är kanske en färskvara, men förmågan ta in stora mängder information, analysera den och kombinera den med sina egna tankar är för evigt. Det är också lätt att lyfta fram det sociala, och det nätverk man bygger upp under sina studier. Lejonparten av både mitt sociala umgänge och professionella nätverk härstammar från den tiden. För det tredje vill jag också lyfta fram det enorma mognadslyft det innebär att helt plötsligt vara ansvarig för sina egna handlingar. Du kan inte skylla på någon annan om du får ett dåligt resultat på en tenta.

Vilka är dina starkaste minnen från studietiden i Uppsala och Ekonomikum?Kontrasterna som den första tiden innebar. Helt plötsligt är du vuxen, men iklädd en clowndräkt skrålandes snapsvisor på Stockholms nation. I en stad där alla är som du, men du inte känner någon. På ett universitet som flödar av kunskap, men där du aldrig känt dig så okunnig. Det var början på helt en fantastisk tid.

Baserat på dina erfarenheter, skulle du ha valt (eller inte valt) samma utbildning idag och i så fall varför?
Jag kan ibland vara lite avundsjuk på en jurist eller en läkare. De har sin bana ganska utstakad för sig, med lite utrymme för variation. På både gott och ont. Gott de dagar då du känner dig vilsen och inte vet vad du håller på med och bara skulle vilja att någon berättade för dig vad du ska göra. Ont då jag tror det lämnar väldigt lite utrymme för kreativitet och flexibilitet i karriären. Människor förändras, juristyrket gör det inte. Så för det allra mesta är jag glad att jag valde ekonomi och Uppsala.

Vilka tips vill du ge till dagens ekonomstudenter inför deras framtid, tips som kan röra både deras nuvarande studier och möjligheter att erhålla arbete (anställa andra) på morgondagens arbetsmarknad?
Mitt viktigaste tips är att försöka tänka längre än första eller andra jobbet. De jag umgicks med under studietiden var alla otroligt studie- och karriärmotiverade. De allra flesta fick bra jobb och har haft en bra utveckling. Men strax efter 30 tycker att en känsla av ”men nu har jag ju uppnått allt jag hoppades på, sen då?”, både hos dessa och mig själv. Vad vill du göra rent karriärmässigt då du fått toppjobbet och jobbat dig fram till en bra lön och fin titel? Att ta sig högst upp på Maslows behovstrappa går rätt fort om du bara kämpar lite, och livet därefter är fortfarande långt.

Tillbaka till toppen av sidan

Andreas Kvarnström, examen 2007

Andreas KvarnströmFinancial Director at Tink AB .

Vilken utbildning läste du, när tog du examen, vilken typ av examen tog du (kandidat, magister, etc)?
Jag läste på Ekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och finansiering och tog examen HT 2007.

Vilket var ditt första jobb efter examen? Vad hade du för ansvarsområden i detta arbete?
Efter examen började jag arbeta på PriceWaterhouseCoopers (PwC) som Advisory Trainee. Advisory Trainee var ett nystartat trainee program inom den delen på PwC som heter Advisory, och som inriktar sig mot Consulting och Corporate Finance. Inom ramen för traineeprogrammet arbetade jag på olika avdelningar inom Advisory i Stockholm samt i Peking, Kina. Ansvarsuppgifterna varierade kraftigt, både högt och lågt. Mitt bästa minne var nar jag fick vara med i ett stort Vendor Due Dilligence projekt. Där blev jag ensamt ansvarig för en viss del av Due Dilligence och i mitt arbete gjorde jag upptäckter som blev mycket uppmärksammades och togs med i Executive Summary i rapporten.

Vad gör du idag? Vilka arbetsuppgifter (ansvarsområden) har du?
Sedan sommaren 2016 är jag Financial Director på Tink AB. Tink är ett FinTech startup som har utvecklat en välkänd privatekonomiapp med samma namn. Appen gör det möjligt att få bra koll på sin privatekonomi på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Företaget fortfarande i ett tidigt skede men växer snabbt och kommer under hösten att lansera nya spännande produkter. Som ansvarig för Finance & Operations är det mitt jobb att hålla koll på ekonomin och att bygga upp en ekonomiavdelning. Jag ansvarar även för legala kontakter samt hålla kolla på att vi lever upp till alla krav som ställs på oss från till exempel Finansinspektionen. I ett litet företag så får man vara beredd på att göra många olika saker så jag hjälper även till med många HR och administrativa frågor.

När du ser tillbaka på din utbildning, vad av det du lärde dig har varit mest/minst relevant för dig i din yrkesutveckling?
För mig gav utbildningen en gedigen teoretisk insikt i både företagsekonomi och nationalekonomi. I mitt arbete som ekonom har jag stort nytta av mina grunder i företagsekonomi, men även nationalekonomi. Utbildningen gav mig en bra grund som jag sedan har kunnat utvecklas ifrån. Både Magister och Kandidatuppsatserna var väldigt lärorika, då man fick träna på att lägga upp arbetet på egen hand. Minst relevant för mig var nog Marknadsföring och Organisationsteori.

Vilka är dina starkaste minnen (bästa/sämsta) från studietiden i Uppsala och Ekonomikum?
Under min studietid var jag väldigt engagerad i Föreningen Uppsalaekonomerna, där jag både var Skattmästare och Ordförande. Från den tiden har jag underbara minnen, både från själva arbetet, som tidvis var mycket krävande, och från alla roliga fester och aktiviteter. Engagemanget i Uppsalaekonomerna gav mig ett mycket bra komplement till min utbildning. I Uppsalaekonomerna fick man möjlighet att praktisera det som man lärde sig på ekonomutbildningen. Idag umgås jag nästan uteslutande med personer jag träffade under min tid i Uppsala.

Vilka tips vill du ge till dagens ekonomstudenter inför deras framtid?
Gör väl ifrån dig i studierna men se också till att engagera dig utanför studierna. Bra studieresultat är viktigt, men det är bara en del. Det är viktigt att både få teorin och praktiken. Arbete eller engagemang vid sidan av studierna är en mycket bra merit som du kommer att ha nytta av. Det behöver inte vara någon avancerad roll, men ett bra sätt att testa vad man tycker är roligt. Läs den inriktningen som intresserar dig. Fundera inte så mycket på vilket jobb det kommer att leda till, det kommer senare. Ha kul under studietiden och ta chansen att studera utomlands.

Annat du vill tillägga?
Sätt upp mål men lev i nuet. Studietiden i Uppsala kommer säkert att bli den bästa tiden i ditt liv, så se till att njuta av den!

Tillbaka till toppen av sidan

Daniel Kernell, examen 2005

Daniel KernellCFO på ReformTech.

Vilken utbildning läste du, när tog du examen, vilken typ av examen tog du (kandidat, magister, etc)?
Jag läste ekonomiutbildningen med inriktning redovisning. Jag tog min magisterexamen Ht 2005.

Vilket var ditt första jobb efter examen? Vad hade du för ansvarsområden i detta arbete?
Jag hade ett jobb i gränslandet mellan studier och examen där jag var ansvarig för en tidning som heter Perfect Match. Det var en tidning riktad mot ”young professionals” och jag var ansvarig för allt från produktionsledning till annonsförsäljning. Jag fick jobbet efter att jag hade jobbat 2 år med Kontaktdagarna, först som företagsrekryterare och sedan som projektledare. Efter ett halvår började jag dock som managementkonsult på Deloitte där jag jobbade med utveckling av processer och verktyg för ekonomiorganisationer.

Vad gör du idag? Vilka arbetsuppgifter (ansvarsområden) har du?
Idag jobbar jag som CFO på ReformTech. Vi är ett litet start-up företag så jag ansvarar för all ekonomi, HR, IT och administration, allt från de mer strategisk frågorna till de operativa uppgifterna. Till daglig dags styrs prioriteringarna mycket av vad som genererar affärer på kort och lång sikt.

När du ser tillbaka på din utbildning, vad av det du lärde dig har varit mest/minst relevant för dig i din yrkesutveckling?
Som finansperson behöver du ju en ganska bred företagsekonomisk grund med mer djuplodad kunskap inom redovisning och finansiering, så jag tycker utbildningen i stort gav en bra teoretisk grund. Om det var något som jag tyckte var irrelevant har jag redan glömt det.

Vilka är dina starkaste minnen (bästa/sämsta) från studietiden i Uppsala och Ekonomikum?
Jag var väldigt aktiv på Snerikes och Uppsalaekonomerna under min studietid. Har väldigt många glada minnen från både projekt och fester från båda dessa ställen. En uppsida men nationerna i Uppsala är att du bygger ett nätverk inom andra kunskapsområden än ditt eget, även om jag under studietiden inte reflekterade så mycket på detta.

Vilka tips vill du ge till dagens ekonomstudenter inför deras framtid?
Läs den inriktning som du finner roligast, engagera dig utanför studierna och se till att skaffa arbetslivserfarenhet under studietiden. Behöver inte vara avancerade roller, men använd tiden till att testa olika roller/funktioner/industrier.

Tillbaka till toppen av sidan