Hållbart boende till unga vuxna

Under läsåret 2021/22 har en grupp uppsatsstudenter fått möjlighet att följa bostadsutvecklaren Alive Bostäders pilotprojekt i stadsdelen Rosendal i Uppsala där man bygger drygt 162 hyreslägenheter.

Alive Bostäder strävar efter att kunna erbjuda nyproduktion till 30% lägre hyror med unga vuxna som målgrupp. Studenterna läser på ingenjörsprogrammet STS (System i Teknik och Samhälle) och skriver en kandidatuppsats i företagsekonomi. De kommer att  följa byggprojektet i realtid och väljer själva en inriktning kopplat till hållbarhetsfrågor, affärsmodeller, projektledning, innovation eller något annat de vill förkovra sig inom. 

Kontakt: Susanne Åberg

Senast uppdaterad: 2022-03-01