Uppdragsutbildning

Taket i trapphallen i universitetshuset. Foto.

Företagsekonomiska institutionen har en lång och omfattande erfarenhet av akademisk vidareutbildning inom företagsekonomi.

Uppdragsutbildningen erbjuder en bred möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning, i form av allt från enstaka seminarier och föreläsningar till skräddarsydda kurser och poänggivande program. Uppdragsutbildning innebär att företag, offentlig förvaltning eller andra organisationer ger Företagsekonomiska institutionen uppdrag att utbilda sina anställda. Privatpersoner kan inte själva bekosta sin utbildning. 

Våra kompetensområden

Institutionen erbjuder gedigen kompetens och bedriver forskning och undervisning inom:

  • Verksamhetsstyrning
  • Redovisning
  • Revision
  • Finansiell analys
  • Organisationsteori
  • Marknadsföring
  • Entreprenörskap
  • Handelsrätt
Senast uppdaterad: 2023-10-23