Registreringsinformation grundnivå Vt21

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning och examination som Företagsekonomiska institutionen ansvarar för, genomföras digitalt under period 1 och 2 vårterminen 2021 (18 januari – 28 mars). Undantagsvis kan enstaka moment behöva ske på campus med fysisk närvaro. Information om vad som gäller för din kurs kommer att läggas ut på kursens sida i Studentportalen.

1:a antagningsbeskedet ⇨ Svara

10 december - 16 december på antagning.se

När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på antagning.se. Sista svarsdagen är 16 december. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om det inte kommer ett mejl betyder det att ditt svar inte registrerats.

2:a antagningsbeskedet ⇨ Registrering

21 december - 11 januari i Studentportalen eller Ladok

När du fått 2:a antagningsbeskedet, som skickas 21 december, måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. 

Registrering för antagna utan villkor

  • Registrering görs via Studentportalen eller i Ladok och registreringsperioden Vt21 är 21 december - 11 januari. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för antagna med villkor (VI)

  1. Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast den 11 januari. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör.
  2. Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 18 januari kl. 08:00. Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller.

Tilläggsinformation om registrering till nyantagna till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp

Är du nyantagen til Ekonomie kandidatprogrammet men redan läst Företagsekonomi A, 30 hp ska du kontakta studievagledning@fek.uu.se senast 11 januari. Kom ihåg att ange för- och efternamn samt personnummer. Registreringen sker sedan i två steg för dig:

  1. Vi antar dig till kursen Nationalekonomi A, 30 hp.
  2. Så fort du fått mejl från oss att vi antagit dig på Nationalekonomi A, 30 hp så ska du själv registrera dig på kurserna, vilket du gör i Studentportalen eller i Ladok. Deadline för detta är också den 11 januari.

Anstånd om att skjuta fram studiestarten

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten, vilket innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Du kan läsa mer om vad som gäller för anstånd, samt hur du ansöker om det, hos Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Är du reserv till någon av våra kurser eller program ska du läsa information till reserver.

Öppettider terminsstart Vt21

Välkomstbrev Vt21

Företagsekonomi

Handelsrätt

Studentinformation

Studenter med funktionsnedsättning
Har du en funktionsnedsättning kan du få extra stöd i dina studier.

Elitidrottande studenter
Om du är student och utövar elitidrott har du en särskild studievägledare som du kan diskutera ditt studieupplägg med. Du kan läsa mer om detta på vår sida om elitidrott.

Studieavgifter
Du som är ålagd att betala studieavgift, notera att avgiften måste betalas innan registrering på kurs kan ske. Här hittar du mer info om studieavgifter.

Kontaktuppgifter
Har du några frågor om antagning och registrering är du välkommen att kontakta studievagledning@fek.uu.se. Kom ihåg att alltid uppge ditt personnummer.