Praktisk information

Innan din avresa finns viss praktisk information som är viktig att tänka på.

Antagning.se

Eftersom du tackat ja till utbytesplats så ska du inte ansöka om studier via antagning.se för nästkommande termin. Ansökan görs enbart till ditt utbytesuniversitet. Institutionen kommer att registrera dig på utbytesstudier i Ladok.

CSN

När du blivit registrerad på utbytesstudier i Ladok kan CSN se det. Du behöver alltså inte bifoga "Intyg om deltagande i ett utbytesprogram" i din ansökan om studiemedel. Om du planerar att ansöka om studiemedel terminen efter din utbytestermin, rekommenderar vi dig att ansöka om studiemedel för hela läsåret på en gång. Mer information om ansökan om studiemedel vid utbytesstudier finns på CSN:s hemsida.

Försäkring

Under utbytesperioden är du försäkrad hos Kammarkollegiet genom Uppsala universitet. Försäkringen gäller i det land du ska studera från och med två veckor före terminsstart till och med två veckor efter terminsslut. Försäkringen gäller även vid direkt resa till och från landet under denna period. Det är viktigt att du läser och förstår vad försäkringen omfattar. Försäkringen heter ”Student UT” och finns beskriven på Kammarkollegiets hemsida. Vissa utbytesuniversitet kräver att du också tecknar och betalar för en lokal försäkring.

För utbytesstudier i Europa måste du ha med dig ett European Health Insurance Card som gäller i första hand. Kortet beställer du från Försäkringskassan före avfärd och är gratis.

För utbytesstudier utanför Europa beställer du ett försäkringsintyg från oss på International Mobility Office när du vet dina terminstider.