Student

Denna sida riktar sig till dig som studerar vid Företagsekonomiska institutionen. I Studium hittar du information om enskilda kurser såsom kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

På vår sida om kurser och program hittar du våra utbildningar.

Gör det nu!-kurs
Information till reserver

Kontakt

Boka vägledning hos studentexpedition, studievägledning samt International Mobility Office.

Kontaktuppgifter till studentexpeditionen, studievägledning samt International Mobility Office.

Utlandsstudier

Vill du uppleva mer av världen och bredda din internationella erfarenhet? Vi har utbyte med omkring 40 universitet i ett 20-tal länder.

Utlandsstudier

Jordglob

Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomernas logga

Föreningen Uppsalaekonomerna är en ideell studentförening och studentkår för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Föreningens verksamhet är indelad i tre områden: studier, fritid och framtid. 

Studentkåren Uppsalaekonomerna

Senast uppdaterad: 2024-03-15