Avvecklingsexamination och nedlagda kurser

När en kurs, med uppdelad examination innehållandes en tentamen, läggs ned ges möjlighet att göra avvecklingsexamination. Detta erbjuds vid tre tillfällen fördelade på tre separata terminer. Nedan listas kurser där avvecklingsexamination erbjuds, tidpunkt för dessa samt hur och när du senast ska anmäla dig. Avslutningsvis listas nedlagda kurser som ej längre går att avsluta.

Företagsekonomi kandidatnivå

2FE222 Marketing Strategy, 7,5 hp

 • Tillfälle 3/3: Hemtenta i två dagar med början 12 januari 2024. Anmälan görs till info@fek.uu.se senast 1 januari 2024.

2FE224 International Business Law, 7.5 hp

 • Tillfälle 2/3: Ht23
 • Tillfälle 3/3: Vt24

2FE226 International Business, 15 hp

 • Tillfälle 3/3: Avvecklingstenta 26 april 2024.  Anmälan skickas till info@fek.uu.se senast 19 april, 2024. 

2FE229 Leadership, 7,5 hp

 • Tillfälle 3/3: Hemtentamen 9 - 12 februari 2024. Anmälan skickas till info@fek.uu.se senast 26 januari, 2024.

Företagsekonomi avancerad nivå

Under Ht22 och Vt23 lades flertalet kurser på masterprogrammen i företagande och ledning samt redovisning och finansiering ned. Dessa återfinns på en egen sida.

Nedlagda programkurser

2FE623/8FE623 Entrepreneurship D / Entreprenörskap D 

 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination  3/3: ​Ht24

2FE734 Internationalising the Firm / Internationalisering av företaget 

 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE887 Strategic Corporate Entrepreneurship

 • Avvecklingsexamination 1/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

Nedlagda kurser

Nedlagda kurser som ej längre går att avsluta:

Gavs sista gången Ht21

 • 2FE227 Business Strategy, 7,5 hp 

Gavs sista gången Vt21

 • 2FE157 Introduktion till företagande och organisering, 15 hp

Gavs sista gången Ht20

 • 2FE251 Marknadsföring och organisation II, 15 hp

Gavs sista gången Vt20

 • 2FE411 Accounting and Finance, 15 hp
 • 2FE150 Marknadsföring och organisation I, 15 hp
 • 2HR120 Marknad och avtal, 15 hp 

Gavs sista gången Ht19

 • 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp (förändrade examinationsmoment från Vt20)
 • 2HR121 Arbetsrätt II, 15 hp (förändrade examinationsmoment från Vt20)
 • 2FE884 Upptäckten och utvecklingen av affärsidéer
 • 2FE888 Affärsplan - katalysator, 7,5 hp
 • 2FE886 Strategiskt entreprenörskap, 7,5 hp
 • 2FE025 Företagsekonomi A/B, 5 hp
 • 2FE223 Organisational Behaviour, 7,5 hp

Gavs sista gången Vt19

 • 2FE870 Marknadsföringsstrategi / Marketing Strategy 

Gavs sista gången Ht18

 • 2FE890 Foundations of Entrepreneurship, 7,5 hp
 • 2FE898 Organisation Theory, 7,5 hp
 • 2FE899 Reading Course in Organisation Theory, 7,5 hp
 • 2FE892 Successful Communication, 7,5 hp

Gavs sista gången Vt18

 • 2FE225/8FE225 International Marketing, 15 hp
 • 2FE221/8FE221 Marketing, Consumers and Companies B, 7,5 hp
 • 2FE894 Managing the Growing Firm II, 7,5 credits

Gavs sista gången Ht17

 • 2FE893 Managing the Growing Firm I, 7,5 hp

Gavs sista gången Vt17

 • 2FE213 Företagsfinansiering, 7,5 hp
 • 2FE214 Ekonomistyrsystem, 7,5 hp 
Senast uppdaterad: 2023-11-22