Avvecklingsexamination masternivå

Under Ht22 samt Vt23 gavs många av kurserna på masterprogrammen i företagande och ledning samt redovisning och finansiering, för sista gången. På denna sida finns information om vilka kurser som gavs för sista gången samt när avvecklingsexamination ges för dem.

Vid frågor om hur kurserna avslutas - mejla kursadministrationen.
Vid frågor om fortsatta studier inom programmet, behörighet samt examen - mejla studievägledaren på avancerad nivå.

Nedlagda kurser

Masterprogram i företagande och ledning
Masterprogram i redovisning och finansiering

2FE858/8FE858 Business Analysis and Managerial Action / Affärsanalys och ledningens agerande 

 • Avvecklingsexamination 2/3: Tentamen i sal i Uppsala 27 april 2024. Anmälan görs via Ladok senast 15 april, 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Masterprogram i företagande och ledning
Masterprogram i redovisning och finansiering - ekonomistyrning

2FE819/8FE819 Leadership

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24: Hemuppgift 7-10 september 2024. Anmälan görs via Ladok senast 26 augusti, 2024. Anmälan öppnar i mars.

Masterprogram i företagande och ledning

2FE859 The Global Firm / Det globala företaget 

 • Avvecklingsexamination 2/3: Tenta 25 maj 2024. Anmälan görs via Ladok senast 13 maj 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Internationellt företagande

2FE866 Corporate Strategy

 • Avvecklingsexamination 3/3: Salstenta 7 september 2024. Anmälan sker i Ladok under perioden 26 augusti 2024.

2FE868 International Human Resource Management

 • Avvecklingsexamination 1/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

2FE882 Internationalisation of Business / Internationalisering av företaget och dess verksamhet

 • Avvecklingsexamination 2/3: Tenta 25 maj 2024. Anmälan görs via Ladok senast 13 maj 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Marknadsföring

2FE815/8FE815 Consumer Marketing / Konsumentmarknadsföring 

 • Avvecklingsexamination 3/3: Tenta i sal i Uppsala 25 maj 2024. Anmälan görs via Ladok senast 13 maj 2024.

2FE853 Service Logic in Marketing

 • Avvecklingsexamination 2/3: Hemtentamen kl. 08-16 den 25 april 2024. Anmälan görs via Ladok senast 13 april 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE865 Business to Business Marketing

 • Avvecklingsexamination 1/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

Organisation

2FE860 Advanced Organisation Theory

 • Avvecklingsexamination 2/3: Hemtentamen 20 mars 2024. Anmälan görs via Ladok senast 8 mars 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE869 Institutional Analysis of Organisations

 • Avvecklingsexamination 1/3: Tentamen kl. 14-18 den 24 april 2024. Anmälan görs via Ladok senast 12 april 2024.
 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

2FE871 Research Process and Academic writing

 • Avvecklingsexamination 1/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

Masterprogram i redovisning och finansiering

2FE873 Financial Statement Analysis

 • Avvecklingsexamination 2/3: Tentamen 23 mars 2024. Anmälan görs i Ladok senast 11 mars 2024 .
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Finansiering
Redovisning

2FE854 Corporate Governance and Financial Decisions

 • Avvecklingsexamination 2/3: Tentamen 27 april 2024. Anmälan görs i Ladok senast 15 april 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24​

2FE879 Regulation, Accounting and Control in the Financial Sector

 • Avvecklingsexamination 2/3: Tentamen 18 maj 2024. Anmälan görs i Ladok senast den 8 maj, 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Finansiering

2FE855 Investments

 • Avvecklingsexamination 2/3: Tentamen 6 april 2024. Anmälan görs i Ladok senast 25 mars, 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE856 Advanced Company Valuation

 • Avvecklingsexamination 2/3: Hemtentamen 7 - 30 maj 2024. Anmälan mejlas till info@fek.uu.se senast 2024-04-25
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Redovisning

2FE877 Advanced Financial Accounting

 • Avvecklingsexamination 1/3: Hemtentamen under april månad. Mejla info@fek.uu.se senast 15 mars 2024 för mer information och anmälan.  
 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

2FE878 Auditing

 • Avvecklingsexamination 2/3: Tentamen 9 mars 2024. Anmälan görs i Ladok senast den 28 februari 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Ekonomistyrning

2FE874  Role and Techniques

 • Avvecklingsexamination 2/3: Salstenta 27 april 2024. Anmälan görs i Ladok senast den 15 april 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE875 Management Control Philosophies

 • Avvecklingsexamination 2/3: Hemtentamen 15 mars - 3 april 2024. Anmälan mejlas till info@fek.uu.se senast 4 mars 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE876 Leading and Controlling Organisational Change

 • Avvecklingsexamination 1/3: Hemuppgift i form av inspelade föreläsningar under april månad. För mer information och anmälan mejla till info@fek.uu.se senast 15 mars 2024.
 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

Senast uppdaterad: 2024-02-29