Avvecklingsexamination masternivå

Under Ht22 samt Vt23 ges många av kurserna på masterprogrammen i företagande och ledning samt redovisning och finansiering, för sista gången. På denna sida finns information om vilka kurser som ges för sista gången samt när avvecklingsexamination ges för dem.

Vid frågor om hur kurserna avslutas - mejla kursadministrationen.
Vid frågor om fortsatta studier inom programmet, behörighet samt examen - mejla studievägledaren på avancerad nivå.

Kurser som ges sista gången Ht22:

Masterprogram i företagande och ledning

Masterprogram i redovisning och finansiering

2FE858/8FE858 Business Analysis and Managerial Action / Affärsanalys och ledningens agerande 

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Masterprogram i företagande och ledning

2FE859 The Global Firm / Det globala företaget 

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Marknadsföring

2FE815/8FE815 Consumer Marketing / Konsumentmarknadsföring 

 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt24

Organisation

2FE860 Advanced Organisation Theory

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Kurser som ges sista gången Vt23:

Masterprogram i företagande och ledning

Masterprogram i redovisning och finansiering - ekonomistyrning

2FE819/8FE819 Leadership

 • Avvecklingsexamination 1/3: Hemuppgift 15-18 november 2023. Anmälan görs via Ladok senast 12 dagar innan (3 november 2023). 
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24: Hemuppgift 9-12 februari 2024. Anmälan görs via Ladok senast 12 dagar innan. 
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24: Hemuppgift  7-10 september 2024. Anmälan görs via Ladok senast 12 dagar innan. 

Internationellt företagande

2FE866 Corporate Strategy

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE868 International Human Resource Management

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Marknadsföring

2FE865 Business to Business Marketing

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Organisation

2FE871 Research Process and Academic writing

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Masterprogram i redovisning och finansiering - finansiering samt redovisning

2FE854 Corporate Governance and Financial Decisions

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24​

2FE879 Regulation, Accounting and Control in the Financial Sector

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Finansiering

2FE855 Investments

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE856 Advanced Company Valuation

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Redovisning

2FE877 Advanced Financial Accounting

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE878 Auditing

 • Avvecklingsexamination 1/3: Ht23
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Senast uppdaterad: 2023-06-02