Diplomeringsceremoni inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Diplomeringsceremonin arrangeras för att fira de studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten som har tagit kandidat- magister- eller masterexamen.

Diplomeringsceremoni 2023

2023 års diplomeringsceremoni äger rum lördag 11 november i Universitetsaulan. Diplomeringsceremonin innehåller tal, musik och diplomutdelning. Ceremonin hålls på engelska och tar cirka 1,5 timme. 

Rolled up diploma wrapped in a red ribbon. Illutration.Examen ett krav för att få delta 

För att få delta på ceremonin måste ditt examensbevis vara utfärdat senast sista anmälningsdag. Observera att handläggningstiden för att få sitt examensbevis varierar. Skicka därför in din ansökan om examen till Examensenheten i god tid. 

Examensbeviset är det officiella dokumentet som bekräftar din examen. Diplomet du får vid ceremonin är ett sätt för oss att visa vår uppskattning.

Anmälan 

Anmälan öppnar i september. 

Kontakt

diplomering@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-14