Diplomeringsceremoni inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Diplomeringsceremonin arrangeras varje höst för att fira de studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten som har tagit examen på grundnivå och avancerad nivå.

diplomeringsceremoni 2021

2021 års diplomeringsceremoni är planerad att hållas lördag den 13 november under förutsättning att det går att genomföra större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vi hoppas kunna genomföra diplomeringsceremonin fysiskt på plats i Universitetsaulan och att du kan ta med dig två gäster. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan göra att förutsättningarna ändras. I mitten av oktober antas vi veta mer om hur upplägget för ceremonin förväntas bli, vilket kommer att mejlas ut till anmälda.

Rolled up diploma wrapped in a red ribbon. Illutration.Anmälan

Sista anmälningsdag är 4 oktober 2021.

Examen

För att få ett diplom måste du ha fått ditt examensbevis utfärdad senast sista anmälningsdag. Observera att handläggningstiden för att få sitt examensbevis varierar och kan ta upp till tre månader. Skicka därför in din ansökan om examen till Examensenheten i god tid. Om du inte har din examen utfärdad i tid är du välkommen att delta vid nästa ceremoni.

Examensbeviset är det officiella dokumentet som bekräftar din examen. Diplomet du får vid ceremonin är ett sätt för oss att visa vår uppskattning.

Kontakt

diplomering@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-11-01