Diplomeringsceremoni inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Diplomeringsceremonin arrangeras varje höst för att fira de studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten som har tagit kandidat- magister- eller masterexamen.

Diplomeringsceremoni 2022

2022 års diplomeringsceremoni äger rum söndag den 23 oktober i Universitetsaulan. Diplomeringsceremonin innehåller tal, musik och diplomutdelning. Efter ceremonin välkomnas diplomander och gäster till en mottagning i fakultetsrummen med lättare dryck och snacks. Ceremonin hålls på engelska och tar cirka 1,5 timme.

Rolled up diploma wrapped in a red ribbon. Illutration.Examen ett krav för att få delta 

För att få ett diplom måste ditt examensbevis vara utfärdat senast sista anmälningsdag. Observera att handläggningstiden för att få sitt examensbevis varierar och kan ta upp till tre månader. Skicka därför in din ansökan om examen till Examensenheten i god tid. Om du inte har din examen utfärdad i tid är du välkommen att delta vid nästa ceremoni.

Examensbeviset är det officiella dokumentet som bekräftar din examen. Diplomet du får vid ceremonin är ett sätt för oss att visa vår uppskattning.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 25 september 2022.

För att få delta i ceremonin måste din examen vara utfärdad senast sista anmälningsdag.

Gäster

Av utrymmesskäl måste antal gäster till mottagningen begränsas till två gäster per diplomand. Om du önskar ta med dig fler gäster anger du detta i anmälan. Till själva ceremonin kan du ta med dig fler gäster. 

Klädkod

Klädsel för diplomander är mörk kostym, klänning, kjol eller byxdress.

Kontakt

diplomering@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-24