Anmälningskoder

Öppettider inför sista ansökningsdag

Inför varje termin måste du söka de kurser du ska läsa inom Ekonomie kandidatprogrammet. Är du osäker vilket huvudområde du ska välja kan du läsa mer om dessa på programmets huvudområdessida. Om du inte har för avsikt att läsa nya kurser inom programmet kommande termin ska du ansöka om studieuppehåll.

Anmälningsperioden inför Ht20 är 16 mars - 15 april 2020.

Vilken kurs du ska läsa beror på vilket huvudområde du väljer.
Rekommenderad studiegång

Anmälningskoder inför Ht20

Innehåll:

Beroende på vilken termin du läser inom Ekonomie kandidatprogrammet är det olika kurser du ska söka inför nästa termin. Nedan hittar du koder för termin 2 och 3 och för de olika huvudområdena inom programmet. 

Anmälningskod för termin 2

Termin 2 läses, enligt den rekommenderade studiegången, kursen Nationalekonomi A, 30 hp. Anmälningskod UU-22900

Anmälningskoder för termin 3

Termin 3 läses, enligt den rekommenderade studiegången, kursen Statistik för ekonomer 15 hp samt en valfri kurs om ytterligare 15 hp. Nedan hittar du förslag på kurser att söka i kombination med statistikkursen, men de valfria 15 hp är helt valfria.

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anm.kod UU-26607
  Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet, 15 hp anm.kod UU-20000

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anm.kod UU-26607
  Tillämpad statistik, 15 hp anm.kod UU-26603

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anm.kod UU-26607
  Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp anm.kod UU-21517

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anm.kod UU-26607
  Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, A, 15 hp anm.kod UU-23535

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anm.kod UU-26607
  Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp anm.kod UU-21501

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anm.kod UU-26607
  Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000, 15 hp anm.kod UU-20028

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anm.kod UU-26607
  Ekonomisk historia A/Politik, kriser och konjunkturer, 15 hp anm.kod UU-20006

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anm.kod UU-26607
  Ekonomisk geografi, 15 hp anm.kod UU-22013

För mer information om respektive kurs samt ytterligare kursutbud se Uppsala universitets utbildningskatalog. Där kan du filtrera din sökning och söka på kurser som börjar under andra halvan av terminen under "starttermin och period".

Anmälningskoder huvudområden

Ekonomisk historia

 • Ekonomisk historia baskurser 30 hp se UU's kurskatalog
 • Ekonomisk historia B, 30 hp UU-20051
 • Ekonomisk historia C, 30 hp UU-20052

Information om kurserna och ämnet ekonomisk historia finns på institutionens webbplats

Företagsekonomi

 • Företagsekonomi B, 30 hp UU-21150
 • Företagsekonomi C, Externredovisning, 30 hp UU-21165
 • Företagsekonomi C, International Business and Marketing, 30 hp UU-21164
 • Företagsekonomi C, Management and Control, 30 hp UU-21162

Nedanstående är endast för dig som varit på utbyte inom Ekonomie kandidatprogrammet och läst 15 hp Fek C.
Kursen ges på halvfart under hela terminen men med tyngdpunkt på andra halvan.

 • Kandidatuppsats, Externredovisning, 15 hp UU-21004
 • Kandidatuppsats, International Business and Marketing, 15 hp UU-21006
 • Kandidatuppsats, Management and Control, 15 hp UU-21025

Mer information om kurserna finns på vår sida om program och kurser

Handelsrätt 

Mer information om kurserna finns på vår sida om program och kurser

Nationalekonomi 

 • Nationalekonomi A, 30 hp UU-22900
 • Nationalekonomi B, 30 hp
  inriktning finansiell ekonomi UU-22911
 • Nationalekonomi B, 30 hp
  inriktning utvecklingsekonomi UU-22912
 • Nationalekonomi C, 30 hp 
  inrikting arbetsmarknadsekonomi UU-22921
 • Nationalekonomi C, 30 hp
  inriktning offentlig ekonomi UU-22922

Information om kurserna och ämnet nationalekonomi finns på institutionens webbplats.

Statistik

 • Statistik A, 30 hp UU-26650
 • Statistik för ekonomer, A8, 15 hp UU-26607
 • Tillämpad statistik, A5, 15 hp UU-26603
 • Statistik, fortsättningskurser, 30 hp se UU's kurskatalog
 • Statistik C, 30 hp UU-26652

Information om kurserna och ämnet statistik finns på institutionens webbplats.

Anmälningskoder språkkurser

Att ha god kännedom i flera olika språk är meriterande för internationellt arbete. Nedanstående kurser kan vara lämpliga att söka inom Ekonomie kandidatprogrammet.

 • Franska B20, 15 hp - UU-58214
 • Spanska B20, 15 hp - UU-58415

För mer information om kurserna kontakta institutionen för moderna språk.