Anmälningskoder

Inför varje termin måste studenter på Ekonomie kandidatprogrammet:

 • Söka - på antagning.se
 • Tacka ja - på antagning.se
 • Registrera dig - i Ladok

Anmälningsperioden inför Ht21 är 15 mars - 15 april 2021.

Vilken kurs du ska läsa beror på vilket huvudområde du väljer. Är du osäker vilket huvudområde du ska välja kan du läsa mer om dessa på programmets huvudområdessida. Om du inte har för avsikt att läsa nya kurser inom programmet kommande termin ska du ansöka om studieuppehåll

Rekommenderad studiegång

Inför ansökan har studievägledningen extra telefon- och Zoom drop-in tider.
                                 Öppettider inför sista ansökningsdag

Anmälningskoder inför Ht21

Innehåll:

Beroende på vilken termin du läser inom Ekonomie kandidatprogrammet är det olika kurser du ska söka inför nästa termin. Nedan hittar du koder för termin 2 och 3 och för de olika huvudområdena inom programmet. Notera att det är särskilda koder för kurser inom företagsekonomi för er som läser inom Ekonomie kandidatprogrammet. 

Anmälningskod för termin 2

Termin 2 läses, enligt den rekommenderade studiegången, kursen Nationalekonomi A, 30 hp. Anmälningskod UU-22900

Anmälningskoder för termin 3

Termin 3 läses, enligt den rekommenderade studiegången, kursen Statistik för ekonomer 15 hp samt en valfri kurs om ytterligare 15 hp. Nedan hittar du förslag på kurser att söka i kombination med statistikkursen, men de valfria 15 hp är helt valfria.

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anmälningskod UU-26607
  Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet, 15 hp anmälningskod UU-20003

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anmälningskod UU-26607
  Tillämpad statistik, 15 hp anmälningskod UU-26603

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anmälningskod UU-26607
  Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp anmälningskod UU-21517

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anmälningskod UU-26607
  Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp anmälningskod UU-21501

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anmälningskod UU-26607
  Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, A, 15 hp anmälningskod UU-23535

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anmälningskod UU-26607
  Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000, 15 hp anmälningskod UU-20028

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anmälningskod UU-26607
  Ekonomisk historia A/Politik, kriser och konjunkturer, 15 hp anmälningskod UU-20006

 • Statistik för ekonomer, 15 hp anmälningskod UU-26607
  Ekonomisk geografi, 15 hp anmälningskod UU-22013

För mer information om respektive kurs samt ytterligare kursutbud se Uppsala universitets utbildningskatalog. Där kan du filtrera din sökning och söka på kurser som börjar under andra halvan av terminen under "starttermin och period".

Anmälningskoder huvudområden

Ekonomisk historia

Information om kurserna och ämnet ekonomisk historia finns på institutionens webbplats

Företagsekonomi

 • Företagsekonomi B, 30 hp UU-21155
 • Företagsekonomi C, Externredovisning, 30 hp UU-21168
 • Företagsekonomi C, International Business and Marketing, 30 hp UU-21167
 • Företagsekonomi C, Management and Control, 30 hp UU-21166

Nedanstående är endast för dig som varit på utbyte inom Ekonomie kandidatprogrammet och läst 15 hp Fek C.
Kursen ges på halvfart under hela terminen men med tyngdpunkt på andra halvan.

 • Kandidatuppsats, Externredovisning, 15 hp UU-21004
 • Kandidatuppsats, International Business and Marketing, 15 hp UU-21006
 • Kandidatuppsats, Management and Control, 15 hp UU-21025

Mer information om kurserna finns på vår sida om program och kurser

Handelsrätt 

Mer information om kurserna finns på vår sida om program och kurser

Nationalekonomi 

 • Nationalekonomi A, 30 hp UU-22900
 • Nationalekonomi B, 30 hp
  inriktning finansiell ekonomi UU-22911
 • Nationalekonomi B, 30 hp
  inriktning utvecklingsekonomi UU-22912
 • Nationalekonomi C, 30 hp 
  inriktning arbetsmarknadsekonomi UU-22921
 • Nationalekonomi C, 30 hp
  inriktning offentlig ekonomi UU-22922

Information om kurserna och ämnet nationalekonomi finns på institutionens webbplats.

Statistik

 • Statistik A, 30 hp UU-26650
 • Statistik för ekonomer, A8, 15 hp UU-26607
 • Tillämpad statistik, A5, 15 hp UU-26603
 • Statistik, fortsättningskurser, 30 hp se universitetets kurskatalog
 • Statistik C, 30 hp UU-26652

Information om kurserna och ämnet statistik finns på institutionens webbplats.

Anmälningskoder språkkurser

Att ha god kännedom i flera olika språk är meriterande för internationellt arbete. Nedanstående kurser kan vara lämpliga att söka inom Ekonomie kandidatprogrammet.

 • Franska B20, 15 hp UU-58214
 • Spanska B20, 15 hp UU-58415

​​För mer information om kurserna kontakta institutionen för moderna språk.

Senast uppdaterad: 2021-06-14