Studiegångar Ekonomie kandidatprogrammet

Beroende på vilket huvudområde du väljer ser de rekommenderade studiegångarna olika ut. Studiegången är inte låst och du har möjlighet att ändra ordningen på kurserna, men vi rekommenderar att du kontaktar studievägledningen på Företagsekonomiska institutionen om du planerar att göra det.

Observera att studiegången ändrades från och med Vt19 och att de som påbörjade programstudierna Ht18 och tidigare läser enligt den gamla rekommenderade studiegången där termin 2 och 3 nedan bytt plats med varandra.

Rekommenderad studiegång uppdelad efter huvudområde:

Företagsekonomi
Nationalekonomi
Statistik
Handelsrätt
Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1 Företagsekonomi A, 30 hp

Introduktion till företagande och
organisering, 15 hp
Redovisning, 7,5 hp Kalkylering,
7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader, 15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och
ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T4 - t.o.m. Ht20
Företagsekonomi B, 30 hp
Finansiering, 7,5 hp t.o.m. Ht20 Ekonomistyrning, 7,5 hp t.o.m. Ht20 Marknadsföring och organisation II, 15 hp t.o.m. Ht20
T4 - fr.o.m. Vt21
Företagsekonomi B, 30 hp
Företagande och organisering
i förändring, 15 hp
Finansiering, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp
T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier 30 hp (Fek C 15 hp samt 15 hp valfri kurs)
T6
Företagsekonomi C, 30 hp
  • Externredovisning, 15 hp 
  • International Business and Marketing, 15 hp
  • ​Management and Control, 15 hp
  • Om utbytesstudier T5 - 15 hp valfri kurs

 
Kandidatuppsats, 15 hp


Nationalekonomi

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsekonomi A, 30 hp

Introduktion till företagande och organisering, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader,15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik,
15.0 hp
T3
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T4
Nationalekonomi B, 30 hp
Nationalekonomi B, 30 hp
T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier, 30 hp
T6
Nationalekonomi C, 30 hp
Nationalekonomi C-kurser, 15 hp​ Kandidatuppsats, 15 hp


Statistik

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsekonomi A, 30 hp

Introduktion till företagande och organisering,15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader, 15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik A, 30 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Tillämpad statistik, 15 hp
T4
Statistik B, 30 hp
Statistik B, 30 hp

T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier, 30 hp
T6
Statistik C, 30 hp
Statistik C-kurser, 15 hp Kandidatuppsats, 15 hp


Handelsrätt

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsekonomi A, 30 hp

Introduktion till företagande och organisering, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader,
15.0 hp
Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
T4
Handelsrättsliga kurser, 30 hp
Handelsrättslig kurs, 15 hp Handelsrättslig kurs, 15 hp
T5
Handelsrättslig kurs,
15 hp
Valfri kurs 15 hp

Handelsrättslig kurs, 15 hp samt valfri kurs, 15 hp
T6
Handelsrätt C, 30 hp
Handelsrätt C, 30 hp


Ekonomisk historia

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsekonomi A, 30 hp

Introduktion till företagande och organisering, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader, 15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T4
Ekonomisk historia A, 30 hp
Ekonomisk historia A, 30 hp
T5
Ekonomisk historia B, 30 hp
Ekonomisk historia B, 30 hp
T6
Ekonomisk historia C, 30 hp
Ekonomisk historia C, 30 hp