Studiegångar Ekonomie kandidatprogrammet

Observera att studiegången ändrades från och med Vt19 och att de som påbörjade programstudierna Ht18 och tidigare läser enligt den gamla rekommenderade studiegången där termin 2 och 3 nedan bytt plats med varandra.

Rekommenderad studiegång uppdelad efter huvudområde:

Företagsekonomi
Nationalekonomi
Statistik
Handelsrätt
Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1 Företagsekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader, 15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T4
Företagsekonomi B, 30 hp
Finansiering, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Marknadsföring och organisation II, 15 hp
T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier 30 hp (Fek C 15 hp samt 15 hp valfri kurs)
T6
Företagsekonomi C, 30 hp
  • Accounting and Finance, 15 hp 
  • International Business and Marketing, 15 hp
  • ​Management and Control, 15 hp
  • Om utbytesstudier T5 - 15 hp valfri kurs

 
Kandidatuppsats, 15 hp


Nationalekonomi

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader, 15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T4
Nationalekonomi B, 30 hp
Nationalekonomi B, 30 hp
T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier, 30 hp
T6
Nationalekonomi C, 30 hp
Nationalekonomi C-kurser, 15 hp​ Kandidatuppsats, 15 hp


Statistik

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader, 15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik A, 30 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Tillämpad statistik, 15 hp
T4
Statistik B, 30 hp
Statistik B, 30 hp

T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier, 30 hp
T6
Statistik C, 30 hp
Statistik C-kurser, 15 hp Kandidatuppsats, 15 hp


Handelsrätt

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsssekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader, 15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
T4
Handelsrättsliga kurser, 30 hp
Handelsrättslig kurs, 15 hp Handelsrättslig kurs, 15 hp
T5
Handelsrättslig kurs, 15 hp
Valfri kurs 15 hp

Handelsrättslig kurs, 15 hp samt valfri kurs, 15 hp
T6
Handelsrätt C, 30 hp
Handelsrätt C, 30 hp


Ekonomisk historia

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsssekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Nationalekonomi A, 30 hp
Mikroekonomi - individer, företag och marknader, 15.0 hp Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, 15.0 hp
T3
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T4
Ekonomisk historia A, 30 hp
Ekonomisk historia A, 30 hp
T5
Ekonomisk historia B, 30 hp
Ekonomisk historia B, 30 hp
T6
Ekonomisk historia C, 30 hp
Ekonomisk historia C, 30 hp