Vanliga frågor om studier på grundnivå

Vi har samlat vanliga frågor riktade till både dig som redan är student och till dig som funderar på att börja studera hos oss. 

Sidinnehåll

Ansökan/antagning/registrering

Hur såg antagningsstatistiken ut till era kurser/program tidigare terminen?

Antagningsstatistik söker du fram via UHR's statistiksida. Du kan då söka på tidigare terminer och jämföra antagningstalen.

Börjar era kurser och program både på höst- och vårterminer?

Ekonomie kandidatprogrammet startar både på höst- och vårterminer, medan Kandidatprogrammet i företagsekonomi på Campus Gotland samt våra magister- och masterprogrammen endast börjar på höstterminer. De flesta av våra kurser startar både höst och vår, men med några undantag. Aktuella utbildningar

Jag är reserv – kan jag få en plats om någon hoppar av kursen under terminens gång?

Nej, vi gör alltid överintag på våra kurser eftersom vi vet att några kommer hoppa av. Detta innebär att vi tar in fler studenter än det finns platser på kursen/programmet. Därför ersätts inte platser under terminens gång.

Jag vill inte fortsätta på kursen – kan jag göra tidigt avbrott?

Tidigt avbrott går att göra tre veckor efter terminsstart (kursstart om du inte läser en hel nivå, utan en kurs som börjar senare på terminen). Därefter kan endast sent avbrott göras och du kan då inte söka kursen igen via antagning.se. Läs mer om detta på vår sida om tidigt/sent avbrott.

Jag vill bli omregistrerad på en kurs jag läst tidigare - hur går jag till väga

Om omregistrering är möjligt på den kurs du läst mejlar du kursadministrationen om på info@fek.uu.se.

Ekonomie kandidatprogrammet

Jag har läst några terminer vid ett annat universitet – kan jag hoppa på ert Ekonomie kandidatprogram?

Du kan inte hoppa på programmet utan måste söka och bli antagen i konkurrens med övriga sökande. Det finns ingen sen ingång till programmet och det kan aldrig bli kortare än fyra terminer. Mer information om att söka programmet då man redan läst kurser, finns på en egen sida. 

Jag vill söka till Ekonomie kandidatprogrammet och åberopa arbetslivserfarenhet – hur gör jag?

Du skickar in arbetsgivarintyg, som visar att du arbetat fyra år på minst halvtid, tillsammans med din ansökan på antagning.se. Det kan vara vilken typ av arbete som helst. Svar på frågor om vilka intyg som ska skickas finns på antagning.se. Ytterligare frågor om arbetslivserfarenhet besvaras av Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Behörighet

Jag har läst kurser i företagsekonomi på ett annat universitet – kan jag läsa fortsättningskurser hos er?

Du kan söka kurser hos oss även om du studerat de behörighetsgivande kurserna på ett annat universitet, så länge du uppfyller behörighetskraven till den kurs du söker. Dock måste du se till att kurserna vi ger inte överlappar innehållsmässigt med de du läst vid det andra universitetet. Kurser som överlappar kan inte ingå i samma examen. Du kontrollerar detta genom att jämföra kursplanerna.

Jag har läst kurser vid ett utländskt universitet – kan ni säga vad jag är behörig att söka hos er?

Om du läst dina kurser utomlands måste du få dem tillgodoräknade vid Uppsala universitet innan vi kan guida dig vidare i dina studier. Om du redan studerar vid Uppsala universitet kontaktar du Examensenheten vid Uppsala universitet för att ansöka om tillgodoräknande av utländska studier. Om du inte är student vid Uppsala universitet kontaktar du studievägledningen för att få råd om hur du kan gå vidare för att söka kurser här i Uppsala. Vi har dock inte möjlighet att göra förhandsbedömningar.

Examensfrågor

Hur tar jag ut min examen?

När du avslutat dina studier och uppfyller examenskraven kan du ansöka om examen hos Examensenheten vid Uppsala universitet.

Vilka kurser kan jag använda som de valfria kurserna i en kandidatexamen?

Du kan använda vilka kurser som helst som de valfria hp i din examen, så länge som det är universitetskurser som ger högskolepoäng och som du avslutat. Tänk på att du inte får ta med kurser som innehållsmässigt överlappar varandra i samma examen. Tanken med de valfria kurserna är att de ska ge en breddning av studierna och de måste inte ha med ekonomi att göra.

Kan jag ansöka om två examina?

Samma kurser kan ingå i flera examina på kandidatnivå. Vill du ha examen i två olika huvudområden måste du läsa 90 hp (varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats) i båda huvudområdena. Innan du ansöker om en examen måste du se till att du uppfyller kravet för just den examen.

Måste jag gå på Ekonomie kandidatprogrammet för att få en ekonomie kandidatexamen?

Nej, det går lika bra att läsa fristående kurser för att uppfylla examenskraven.

Jag har läst kurser vid olika universitet – vilket universitet får jag min examen från?

Vanligtvis får du din examen från det universitet där du avslutar den sista kursen som du tar med i din examen. Det går bra att ta med kurser från flera universitet i din examen. Du hittar mer information hos Examensenheten vid Uppsala universitet.

Är det möjligt att använda kurser lästa på utländska universitet i min examen från Uppsala universitet?

Ja, det är möjligt men du måste få dem tillgodoräknade först. Det är Examensenheten vid Uppsala universitet som sköter tillgodoräknande av utländska studier.

Kan jag läsa ihop till en examen på distans från er?

Nej, det går inte. Inom ämnet företagsekonomi kan du endast läsa kurser på a- och b-nivån på distans. 

Masterprogram

Måste jag kunna uppvisa ett examensbevis för att bli registrerad på avancerad nivå? Räcker det inte med att jag uppvisar ett studieintyg på att jag har studerat 180 hp?

Du måste uppvisa ditt examensbevis för att kunna registrera dig, vilket innebär att examensenheten måste ha utfärdat din examen.

Behöver jag ha tagit ut min kandidatexamen för att söka er master?

Du behöver inte ha tagit en examen vid ansökningstillfället, men vid registreringstillfället måste du uppvisa examensbeviset. Du måste alltså ta ut din examen innan du kan registreras på programmet.

Kan jag läsa ihop till en master- eller magisterexamen genom att läsa fristående kurser hos er?

Nej, vi ger endast master- och magisterkurser inom program.

Hur vet jag vilket meritvärde jag får?

I den nationella antagningsomgången finns två urvalsgrupper GMAT och HPAV. Om du inte har gjort GMAT söker du in med dina avklarade högskolepoäng (HPAV). De högskolepoäng som räknas i dina meriter är de högskolepoäng med provdatum till och med sista ansökningsdagen. 

Blandat

Jag läser på grundnivå och vill göra praktik, kan jag göra det?

Eftersom praktik inte erbjuds på vår grundnivå kan du inte få högskolepoäng och studiebidrag för det. 

Vilka kurser krävs för att få revisorsbehörighet?

Vilka akademiska krav som gäller för att bli auktoriserad revisor finns samlat på Revisorsinspektionens hemsida samt via deras föreskrift om revisorsexamen

Hur avslutar jag en kurs en senare termin? Räcker det att göra en omtenta?

Det beror på hur kursen är utformad och om den fortfarande ges. På vissa kurser räcker det med en tenta medan andra kurser måste läsas om i sin helhet. Du kontaktar kursadministrationen på e-post, info@fek.uu.se, för mer information.

Om kursen är nedlagd kontaktar du studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen för att få råd hur du kan gå vidare i dina studier.

Senast uppdaterad: 2023-12-20