Vanliga frågor om studier på grundnivå

Vi har samlat vanliga frågor riktade till både dig som redan är student och till dig som funderar på att börja studera hos oss. 

Sidinnehåll

Ansökan/antagning/registrering

Hur såg antagningsstatistiken ut till era kurser/program förra terminen?

Antagningsstatistik söker du fram via UHR's statistiksida. Du kan då söka på tidigare terminer och jämföra antagningstalen.

Börjar era kurser och program både på höst- och vårterminer?

Ekonomie kandidatprogrammet startar både på höst- och vårterminer, medan Kandidatprogrammet i företagsekonomi på Campus Gotland samt våra magister- och masterprogrammen endast börjar på höstterminer. De flesta av våra kurser startar både höst och vår, men med några undantag. Aktuella utbildningar

Finns XX-kursen öppen för sen anmälan?

Efter ansökningsdeadline stänger alla kurser vid Uppsala universitet för anmälan. De kurser där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats öppnar för sen anmälan i december/juli. På antagning.se hittar du vilka kurser som är öppna för sen anmälan. Det går inte att söka kurser direkt till institutionen. 

Det står att jag är obehörig på min ansökan, men jag tycker jag är behörig – vem ska jag kontakta?

Det är Antagningsenheten vid Uppsala universitet som sköter antagning till kurser och program på universitetet.

Jag är villkorsantagen – vad innebär det och hur registrerar jag mig?

Villkorsantagning betyder att du är antagen till kursen under förutsättning att du kan uppvisa att du uppfyller behörigheten senast vid kursstart. Du registrerar dig i två steg. Först genom att anmäla ditt intresse för registrering senast sista registreringsdag, och därefter genom att senast kursstart uppvisa att du uppfyller behörigheten. Om du inte uppfyller behörigheten kan du inte slutföra registreringen på kursen och därmed inte läsa den.

Jag har glömt att registrera mig i tid – kan ni göra det ändå?

Missar du att registrera dig har du förlorat din plats på kursen.

Jag är reserv – när får jag veta om jag fått en plats eller inte?

Vi anslår på vår webbplats några dagar efter sista registreringsdag om det blir reservupprop eller ej. Reserver kallas via e-post till den adress som angivits på antagning.se. Se till att kolla din skräppost så inte vårt mejl hamnat där.

Jag är reserv – kan jag få en plats om någon hoppar av kursen under terminens gång?

Nej, vi gör alltid överintag på våra kurser eftersom vi vet att några kommer hoppa av. Detta innebär att vi tar in fler studenter än det finns platser på kursen/programmet. Därför ersätts inte platser under terminens gång.

Jag har gjort en sen anmälan – när får jag veta om jag får plats eller inte?

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i olika steg.

  1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.
  2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende och kan se om du kan erbjudas plats eller ej. Om reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post och du har då två dygn på dig att ta din plats i anspråk. Om antagning av reserver fortfarande pågår, eller om en kurs är full, anslås på vår webbplats. 

Jag vill inte fortsätta på kursen – kan jag göra tidigt avbrott?

Tidigt avbrott går att göra tre veckor efter terminsstart (kursstart om du inte läser en hel nivå, utan en kurs som börjar senare på terminen). Därefter kan endast sent avbrott göras och du kan då inte söka kursen igen via antagning.se. Läs mer om detta på vår sida om tidigt/sent avbrott.

Jag vill bli omregistrerad på en kurs jag läst tidigare - hur går jag till väga

Om omregistrering är möjligt på den kurs du läst kontaktar du kursadministrationen om på info@fek.uu.se.

Ekonomie kandidatprogrammet

Jag har läst några terminer vid ett annat universitet – kan jag hoppa på ert Ekonomie kandidatprogram?

Du kan inte hoppa på programmet utan måste söka och bli antagen i konkurrens med övriga sökande. Det finns ingen sen ingång till programmet och det kan aldrig bli kortare än fyra terminer. Mer information om att söka programmet då man redan läst kurser, finns på en egen sida. 

Vi kan endast erbjuda plats på inledande kurs Företagsekonomi A, 30 hp eller Nationalekonomi A, 30 hp, som läses termin 2. Om du redan läst båda dessa kurser kan du inte läsa på programmet under första terminen, varför det kan vara bättre för dig att söka fristående kurser. Kontakta studievägledningen för information om hur möjligheterna ser ut för dig att söka programmet.

Jag vill söka till Ekonomie kandidatprogrammet och åberopa arbetslivserfarenhet – hur gör jag?

Du skickar in arbetsgivarintyg, som visar att du arbetat fyra år på minst halvtid, tillsammans med din ansökan på antagning.se. Det kan vara vilken typ av arbete som helst. Svar på frågor om vilka intyg som ska skickas finns på antagning.se. Ytterligare frågor om arbetslivserfarenhet besvaras av Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Måste jag söka kurser inför varje termin även fast jag läser på programmet?

Ja, du måste alltid söka, tacka ja och registrera dig i tid på de kurser du ska läsa kommande termin.

Behörighet

Jag har läst kurser i företagsekonomi på ett annat universitet – kan jag läsa fortsättningskurser hos er?

Du kan söka kurser hos oss även om du studerat de behörighetsgivande kurserna på ett annat universitet, så länge du uppfyller behörighetskraven till den kurs du söker. Dock måste du se till att kurserna vi ger inte överlappar innehållsmässigt med de du läst vid det andra universitetet. Kurser som överlappar kan inte ingå i samma examen. Du kontrollerar detta genom att jämföra kursplanerna.

Jag har läst kurser vid ett utländskt universitet – kan ni säga vad jag är behörig att söka hos er?

Om du läst dina kurser utomlands måste du få dem tillgodoräknade vid Uppsala universitet innan vi kan guida dig vidare i dina studier. Om du redan studerar vid Uppsala universitet kontaktar du Examensenheten vid Uppsala universitet för att ansöka om tillgodoräknande av utländska studier. Om du inte är student vid Uppsala universitet kontaktar du studievägledningen för att få råd om hur du kan gå vidare för att söka kurser här i Uppsala. Vi har dock inte möjlighet att göra förhandsbedömningar.

Examensfrågor

Hur tar jag ut min examen?

När du avslutat dina studier och uppfyller examenskraven kan du ansöka om examen hos Examensenheten vid Uppsala universitet.

Vilka kurser kan jag använda som de valfria kurserna i en kandidatexamen?

Du kan använda vilka kurser som helst som de valfria hp i din examen, så länge som det är universitetskurser som ger högskolepoäng och som du avslutat. Tänk på att du inte får ta med kurser som innehållsmässigt överlappar varandra i samma examen. Tanken med de valfria kurserna är att de ska ge en breddning av studierna och de måste inte ha med ekonomi att göra.

Kan jag ansöka om två examina?

Samma kurser kan ingå i flera examina på kandidatnivå. Vill du ha examen i två olika huvudområden måste du läsa 90 hp (varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats) i båda huvudområdena. Innan du ansöker om en examen måste du se till att du uppfyller kravet för just den examen.

Måste jag gå på Ekonomie kandidatprogrammet för att få en ekonomie kandidatexamen?

Nej, det går lika bra att läsa fristående kurser för att uppfylla examenskraven.

Jag har läst kurser vid olika universitet – vilket universitet får jag min examen från?

Vanligtvis får du din examen från det universitet där du avslutar den sista kursen som du tar med i din examen. Det går bra att ta med kurser från flera universitet i din examen. Du hittar mer information hos Examensenheten vid Uppsala universitet.

Är det möjligt att använda kurser lästa på utländska universitet i min examen från Uppsala universitet?

Ja, det är möjligt men du måste få dem tillgodoräknade först. Det är Examensenheten vid Uppsala universitet som sköter tillgodoräknande av utländska studier.

Kan jag läsa ihop till en examen på distans från er?

Nej, det går inte. Inom ämnet företagsekonomi kan du endast läsa kurser på a- och b-nivån på distans. 

Masterprogram

Måste jag kunna uppvisa ett examensbevis för att bli registrerad på avancerad nivå? Räcker det inte med att jag uppvisar ett studieintyg på att jag har studerat 180 hp?

Du måste uppvisa ditt examensbevis för att kunna registrera dig, vilket innebär att examensenheten måste ha utfärdat din examen.

Behöver jag ha tagit ut min kandidatexamen för att söka er master?

Du behöver inte ha tagit en examen vid ansökningstillfället, men vid registreringstillfället måste du uppvisa examensbeviset. Du måste alltså ta ut din examen innan du kan registreras på programmet.

Kan jag läsa ihop till en master- eller magisterexamen genom att läsa fristående kurser hos er?

Nej, vi ger endast master- och magisterkurser inom program.

Jag vill göra praktik – ordnar ni det?

Praktik är tillgänglig för studenter på våra masterprogram under termin 3. De som vill göra praktik ordnar själva sin praktikplats och måste ha avklarat minst 30 hp inom programmet. 

Tentamen

Var och när kan jag hämta ut min skrivna tenta?

Tentamensutlämning sker i Ekonomikums reception. Kom ihåg att ta med legitimation. Skrivningarna finns tillgängliga i tentamensutlämningen två år efter respektive tentamen.

Hur kan jag få mitt betygsbeslut omprövat?

Anser du att betygsbeslutet är uppenbart oriktigt kan du begära omprövning av betygsbeslut. Omprövning av betygsbeslut sker om nya omständigheter uppstått eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel ska rättas till. Du läser mer om detta, samt hittar blankett för omprövning, på tentamenssidan.

Blandat

Jag behöver ett studieintyg/registreringsintyg – hur får jag det?

Intyg kan du själv skriva ut i Ladok. Har du inte tillgång till dina inloggningsuppgifter eller behöver ett underskrivet intyg kontaktar du kursadministrationen via e-post: info@fek.uu.se

Jag läser på grundnivå och vill göra praktik, kan jag göra det?

Eftersom praktik inte erbjuds på vår grundnivå kan du inte få högskolepoäng och studiebidrag för det. 

Hur många platser har ni på era kurser?

Det varierar från termin till termin och från kurs till kurs.

Var hittar jag schema, kurslitteratur och kursplan?

I Studium finns all information om den kurs du ska läsa.

Vilka kurser krävs för att få revisorsbehörighet?

Vilka akademiska krav som gäller för att bli auktoriserad revisor finns samlat på Revisorsinspektionens hemsida samt via deras föreskrift om revisorsexamen

Hur avslutar jag en kurs en senare termin? Räcker det att göra en omtenta?

Det beror på hur kursen är utformad och om den fortfarande ges. På vissa kurser räcker det med en tenta medan andra kurser måste läsas om i sin helhet. Du kontaktar kursadministrationen på e-post, info@fek.uu.se, för mer information.

Om kursen är nedlagd kontaktar du studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen för att få råd hur du kan gå vidare i dina studier.

Senast uppdaterad: 2022-12-01