Kandidatkurser i företagsekonomi

På c-nivå i företagsekonomi erbjuder vi tre olika kurser. Kurserna söks i ett kurspaket om 30 hp, vilket omfattar teorikurs om 15 hp samt Kandidatuppsats 15 hp.

Externredovisning

Ges på svenska.

På denna kurs studeras externredovisning ur tre perspektiv:

  • Redovisningsutfärdarens – handlar om redovisningsprinciper och hur de tar sig uttryck i form at olika redovisningsstandards.
  • Redovisningsvalideringens – revision av externredovisningen.
  • Redovisningsanvändarens – företagsanalys – hur vi kan tolka, värdera och agera baserat på de finansiella rapporterna.

Kursen lämpar sig att läsa för den som vill jobba som finansanalytiker, CFO eller som revisor, men även för den som är allmänt intresserad av externredovisning och dess användbarhet.

International Business and Marketing

Ges på engelska

Kursen ger en fördjupning inom ett antal olika områden så som

  • företags internationalisering
  • företagsstrategi
  • nationella och kulturella karakteristika
  • relationsmarknadsföring i nätverk
  • processer för värdeskapande i affärsrelationer

Kursen baseras på aktuell forskning, praktiska fallstudier och ett reellt praktikfall där arbetet sker både individuellt och i grupp för att lösa olika typer av uppgifter. Detta fokus på såväl forskning som praktik skapar goda förutsättningar för en fördjupad och nyanserad förståelse för ämnet samtidigt som det medför möjligheter för dig att bli anställningsbar inom många olika typer av företag och organisationer.

Några, men inte begränsat till, yrkesval som kursen lämpar sig väl för är konsult, affärsutveckling, hållbarhetsansvarig, key account manager, inköpare, marknadsansvarig, projektledare och omvärldsanalytiker. Kursen fokuserar på områden som passar dig som vill arbeta med marknadsföring och internationellt företagande inom ett brett spektrum av internationella och nationella företag.

Management and Control

Ges på engelska.

På denna kurs tittar vi på hur organisationer organiseras och styrs. Kursen vänder sig främst till studenter med ambitionen att i sitt framtida yrkesliv kunna göra välgrundade och genomtänkta val vad gäller organisation och styrning. Kursen ger en bred teoretisk palett i form av olika väletablerade perspektiv som alla ger olika implikationer på organisation och styrning, vilka i sin tur tenderar att ge olika effekter.

I kursen diskuteras ett antal praktiska fall och studenterna genomför dessutom ett konsultprojekt som presenteras för en konsultfirma. Efter att ha gått kursen kan studenten analysera organisationer, deras styrning och dess effekter utifrån de olika perspektiven. Detta innebär också en förmåga att förstå varför olika effekter uppstår och hur dessa kan påverkas.

Några yrkesval som kursen lämpar sig väl för är konsult, manager med personalansvar, controller och verksamhetsutvecklare.

Senast uppdaterad: 2022-08-25