Karriär

Det finns många olika arbetsuppgifter för dig som tagit en kandidatexamen i företagsekonomi. Vanliga arbetsuppgifter är inom områdena redovisning, budget- och revisionsarbete, marknadsföring, försäljning samt inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning. Många företagsekonomer återfinns inom industri, handel, banker, försäkringsbolag, organisationer, revisions- och konsultbyråer, men även inom offentlig verksamhet. Ekonomer finns både i stora och små företag och i båda fallen ofta med internationellt inriktade arbetsuppgifter.

Alumnundersökning

Företagsekonomer från Uppsala universitet återfinns inom mycket varierande områden, både i Sverige och utomlands. Några exempel är:

 • Product Marketing Manager på Google
 • Associate på PwC
 • Vd för Ericsson och andra börsbolag
 • SVT:s USA-korrespondent
 • Pressassistent till statsministern

Ta del av var tidigare studenter arbetar efter avslutade studier hos oss i våra alumnundersökningar.

Läs masteralumnintervjuer

Arbetsmarknad

Stökigt skrivbord. Foto.Hur arbetsmarknaden ser ut när det är dags för dig att söka jobb kan vara svårt att bedöma. Exempel på sidor där du kan läsa om prognoser för olika yrken är:

Vi har samlat exempel på potentiella yrkestitlar samt en kort beskrivning över vad arbetet innebär. Här finns även exempel på ämnen som kan vara meriterande att ha att ha läst, utöver dina studier i företagsekonomi.

Banktjänsteman

En banktjänsteman gör analyser och ger ekonomiska råd till privatpersoner och företag. De kan ha direktkontakt med kunder, godkänna låneansökningar eller ge privatrådgivning gällande den ekonomiska situationen, pensionssparande etc.
Meriterande: Nationalekonomi, IT, juridik eller språk.

Controller

En controller ser till att företagets ledning får den information, gällande ekonomin, som de behöver för att kunna leda verksamheten. Genom ekonomisk information kan ledningen påverka och bedöma verksamheten. Det finns både redovisningscontroller och finansiell controller, vilka arbetar med bokslut, samt verksamhetskontroller, vilka är mer affärsinriktade och använder ekonomin för att ta fram mål och åtgärder.
Meriterande: Nationalekonomi, kommunikation och ledarskapsfrågor samt goda kunskaper om verksamhetsstyrning.

Copywriter

En copywriter jobbar i projekt och tar fram texter kring produkten. Insamlande av bakgrundsmaterial och fakta är en stor del av arbetet, då det är viktigt med god kännedom om kundens behov och lämpliga målgrupper.
Meriterande: Inriktning mot marknadsföring inom företagsekonomi, marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk.

Ekonomiassistent/redovisningsassistent

En ekonomiassistent sköter företags bokföring samt kontrollerar kvitton och fakturor. De tar fram uppgifter om löner och skatter och ger information om in- och utbetalningar till kunder. Ibland kan det räcka med en gymnasieekonomutbildning.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.

Ekonomichef/redovisningschef

En chef ansvarar för den dagliga ekonomin och har ofta även personalansvar samt övergripande ansvar för redovisning, bokslut, uppföljning etc. Chefen styr och leder också redovisningsprocessen.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk. För att få chefskompetens kan det vara nyttigt att läsa kurser inom bland annat beteendevetenskap, psykologi, kommunikation eller genusvetenskap.

Finansanalytiker

Finansanalytiker analyserar och handlar med aktier och obligationer. De tar fram underlag om köp/försäljning av aktier samt information om de företag och branscher som bevakas.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.

Inköpare/upphandlare

En inköpare eller upphandlare köper in varor och tjänster inom privat/offentlig verksamhet. De sköter kontakter med leverantörer och håller koll på åtgång av varor.
Meriterande: Nationalekonomi, kunskap om den bransch man vill arbeta inom, juridik samt god kännedom inom it-området.

IT-ekonom/dataekonom

IT-ekonomer kan vara både IT-säljare och IT-strateg etc. Fokus ligger på att värdera och analysera konsekvenserna för ett företag när olika IT-stöd införs samt utforma förslag till IT-stöd inom verksamheten.
Meriterande: Nationalekonomi, systemvetenskap.

Marknadsförare – marknadsanalytiker

Arbetet går ut på att sköta marknadsföringen i syfte att öka försäljningen eller stärka varumärken. De gör också marknadsanalyser för att ta fram underlag till kommande kampanjer.
Meriterande: Journalistik, statistik, marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk.

Organisationskonsult

Organisationskonsulter löser organisatoriska problem och utmaningar inom företag/förvaltning/organisation. De analyserar problemet och ger förslag på lösningar och hjälper verksamheten att utvecklas.
Meriterande: Statsvetenskap, psykologi, pedagogik eller sociologi.

Projektledare

Att planera, leda och samordna arbetet inom projekt är vad en projektledare gör. I arbetet ingår både ekonomi och administration och projektledaren måste ha god organisatorisk förmåga. Slutligen ska arbetet utvärderas efter avslutat projekt.
Meriterande: Yrkes-/ämneskunskaper inom det området projektet ska genomföras i.

Redovisningsekonom

En redovisningsekonom sköter företags/organisationers/förvaltningars ekonomi och ser till att skatter och avgifter redovisas och betalas. De redovisar alla ekonomiska händelser och gör årsbokslut samt hjälper till att planera budget.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.

Revisor

Revisorer granskar redovisningen i företag/organisationer/förvaltning och kontrollerar att detta sker i enlighet med gällande lagar. De ger även råd om förbättringsåtgärder.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.

Säljare – Key Account Manager

En säljare tar kontakt med utomstående för att sälja varor eller tjänster och företräder och marknadsför företaget och dess varor och tjänster. De kan ha hand om försäljning till flera kunder eller ha hand om specifika viktiga kunder.
Meriterande: Statistik, avtals- och marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk. Viktigt med ingående kännedom om det område arbetet sker inom.

Jobbsökartips

 • Uppsala universitets Jobb och karriärsida - här kan du få hjälp med CV-tips, jobbsökande och förberedelser inför anställningsintervjun. 
 • UU Career Gate - Uppsala Universitets karriärportal för studenter samlar tips om heltidsjobb, deltidsjobb, internship etc.
 • Career Services - Uppsalaekonomernas jobbförmedlingstjänst och karriärportal. 
 • Arbetsförmedlingen - Hitta lediga tjänster, få tips inför jobbsökandet med mera.
 • Kontakta själv företag som du är intresserad av att arbeta hos. Skicka exempelvis ett mejl med CV och berätta varför du skulle passa hos dem. 
 • Använd sociala medier och skapa kontakt med människor som kan hjälpa dig hitta ett relevant jobb. 
Senast uppdaterad: 2022-11-22