Alumnundersökning inom handelsrätt

Denna presentation baserar sig på en undersökning som gjordes bland studenter som läst Handelsrätt C, 30 hp vid Uppsala universitet under perioden vårterminen 2013 - vårterminen 2017.

 • Svarsfrekvensen är 33 % (27 personer).
 • Av respondenterna identifierar sig 48 % som kvinnor och 52 % som män.
 • 63 % respondenterna var under 30 år.
 • 87 % anser att de haft nytta av de kunskaper de förvärvat inom handelsrätt för att få jobb.

Vad händer efter en examen i handelsrätt?

Nuvarande sysselsättning

78 % är tillsvidare heltidsanställd medan de övriga 22 % är antingen deltidsarbetande eller studenter.

KlockaTid till första arbete efter examen

0-2 månader 86 %
3-5 månader 8 %
6-11 månader 0 %
12 månader eller mer 8 %

Nuvarande inkomst

0 - 25 000 kr 9 %
25 001 - 35 000 kr 57 %
35 001 - 45 000 kr 22 %
45 001 - 55 000 kr 9 %
55 001 kr - 4 %


Branscher våra alumner arbetar inom

Nedåtpekande pil

Finansiell sektor Kommunal
verksamhet
Konsult Revision Statlig myndighet

Var nuvarande arbete ligger geografiskt

Sverigekarta

Uppsala 17 %
Stockholm 63 %
Övriga Sverige 20 %

Exempel på arbetsgivare

Efter en examen i handelsrätt finns en rad olika yrken du kan arbeta med. Både i privat och offentlig sektor finns behov av ekonomer, administratörer och liknande, med juridiska kunskaper. Exempel på arbetsgivare våra tidigare studenter arbetar hos är:

 • Erik Olsson Fastighetsförmedling
 • KPMG
 • Nacka kommun
 • Norvestor Equity
 • PWC
 • SEB
 • Siemens
 • Zeb Nordic

Kontaktväg till första jobbet

Internet 19%
Förfrågan till arbetsgivaren 19%
Rekryteringsföretag 11%
Bekanta/kontakter 8%
Arbetsplatsens webbsida 8%
Arbetsförmedlingen 8%
Arbetsmarknadsevent 4%
Praktik 4%
Vanliga arbetstitlar
 • Executive Assistant      
 • Handläggare     
 • Manager      
 • Konsult      
 • Utvecklare      
 • Revisor      
 • Rådgivare