Alumnundersökning inom handelsrätt

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet genomförde 2017 en alumnundersökning bland de studenter som läst Handelsrätt C, 30 hp under perioden vårterminen 2013 - vårterminen 2017. Undersökningen visar att en stor majoritet anser att de haft nytta av de kunskaper de förvärvat inom handelsrätt för att få jobb.

Vad händer efter en examen i handelsrätt?

Efter en examen i handelsrätt finns en rad olika yrken man kan arbeta med. Både i privat och offentlig sektor finns behov av ekonomer, administratörer och liknande, med juridiska kunskaper.

Inom 6 månader efter avslutade studier hade 94 % av våra studenter fått ett jobb där deras akademiska utbildning hade relevans.

Exempel på arbetsgivare

 • Erik Olsson Fastighetsförmedling
 • KPMG
 • Nacka kommun
 • Norvestor Equity
 • PWC
 • SEB
 • Siemens
 • Zeb Nordic

Kontaktväg till första jobbet

Kontaktvägen som ledde till första jobbet efter avslutade studier har skett på olika sätt, men främst via

 • webbsidor
 • förfrågan till arbetsgivare
 • rekryteringsföretag
 • bekanta/kontakter
Vanliga arbetstitlar
 • Executive Assistant      
 • Handläggare     
 • Konsult      
 • Manager      
 • Revisor      
 • Rådgivare
 • Utvecklare      

Övrigt

Majoriteten, 89 %, av respondenterna deltidsarbetade parallellt med sina studier. Av dessa arbetade 71 % upp till halvtid.

78 % av våra tidigare studenter har en tillsvidareanställning på heltid, medan övriga är antingen deltidsarbetande eller studenter.

En majoritet av alumnerna arbetar i Stockholm-Uppsala-området.

Senast uppdaterad: 2023-03-10