Alumnundersökning kandidatnivå

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet genomförde 2021 en alumnundersökning bland de studenter som avslutat sin utbildning på kandidatnivå i företagsekonomi under perioden höstterminen 2016 till vårterminen 2020. Resultatet visar att studenterna i stor utsträckning skulle rekommendera utbildningen till andra.

Företagsekonomer får jobb

Inom 6 månader efter avslutade studier hade 89 % av våra studenter fått ett jobb där deras akademiska utbildning hade relevans.

Huvudsakliga arbetsområden

En företagsekonom behövs inom alla branscher i samhället, både i privat och offentlig sektor. De vanligaste arbetsområdena för våra tidigare studenter är

 • ekonomifunktion, budgetering, ekonomisk planering, redovisning
 • finans, fonder, mäklare
 • IT
 • marknadsföring, reklam, PR
 • organisationsutveckling/management
 • revision.

Vägen till första jobbet

Kontaktvägen som ledde till första jobbet efter avslutade studier har skett på olika sätt, men främst via

 • bekanta/kontakter
 • rekryteringsföretag
 • företagens webbsidor
 • jobb före/under studierna
 • arbetsmarknadsdagar.

Vid jobbintervjuer har det varit viktigt att kunna uppvisa egenskaper som exempelvis förmåga att arbeta med andra, social kompetens, att man är kommunikativ samt öppen för utveckling. 

Vanliga arbetstitlar
 • Analytiker
 • Assistent 
 • Chef på olika nivåer
 • Controller
 • Handläggare
 • Konsult
 • Projektledare
 • Revisor
 • Specialist

Övrigt

Majoriteten, 82 %, av respondenterna deltidsarbetade parallellt med sina studier. Av dessa arbetade 71 % upp till halvtid.

Ungefär hälften av de svarande studerade utomlands under sina kandidatstudier.

30 % av de svarande går vidare till studier på avancerad nivå efter sina avslutade kandidatstudier.

En majoritet av alumnerna arbetar i Stockholm-Uppsala-området på företag med fler än 250 anställda.

Senast uppdaterad: 2023-05-22