Alumnundersökning på kandidatnivå inom företagsekonomi

Denna presentation baserar sig på Civilekonomernas undersökning ”Tre år efter examen”. Undersökningen har skickats till studenter som tagit ut en examen i ämnet Företagsekonomi vid Uppsala universitet under åren 2007 till 2015.

Svarsfrekvensen är 41 % (1005 personer). Av respondenterna identifierar sig 480 som kvinnor, 503 som män och 22 som annat eller har ej angett identifierat kön. 72 % av respondenterna var under 30 år.

Vad gör en Fek:are efter examen?

Nuvarande sysselsättning

87 % är tillsvidareanställda. För de övriga 13 % är de tre vanligaste sysselsättningarna i storleksordning: forskarstudier, tidsbegränsad anställning samt egenföretagande.

KlockaTid till första arbetet efter examen

Innan avslutad utbildning 56 %
0-6 månader 31 %
7-12 månader 4 %
Mer än 1 år 3 %

Nuvarande inkomst

0 - 30 000 kr 28 %
30 001 - 40 000 kr 42 %
40 001 - 50 000 kr 17 %
50 001 - 60 000 kr 5 %
60 001 kr - 5 %

Var nuvarande arbete ligger geografiskt

Sverigekarta

Uppsala  16 %
Stockholm  72 %
Övriga Sverige 10 %
Utomlands  5 %

Exempel på faktorer som gav jobb

Faktorerna presenteras i den ordning de anses varit mest relevanta av respondenterna:

 • Personliga egenskaper
 • Goda referenser
 • Arbetslivserfarenhet
 • Akademisk examen oavsett lärosäte
 • Akademisk examen, specifikt lärosäte
 • Bra betyg
 • Utlandsstudier
 • Fördjupning inom visst område
 • Personliga kontakter
 • Aktiv i studentförening/kår
 • Språkkunskaper

Arbetat parallellt med studierna

Pil

Arbetat 0 % Arbetat 1-25 % Arbetat 26-50 % Arbetat 50 % eller mer
17 % 57 % 21 % 5 %

Studerat utomlands

Ungefär hälften våra alumner studerade utomlands under sin studietid.

Övriga världen
16 %
Nordamerika 
30 %
Storbritannien/
Irland
9 %
Frankrike/
Belgien
12 %
Tyskland/Österrike/
Schweiz
11 %
Oceanien
8 %
Östasien 14 %

Världskarta

Branscher att arbeta inom

En företagsekonom behövs inom alla branscher i samhället, både i privat och offentlig sektor. De vanligaste branscherna som våra tidigare studenter arbetar inom är:

 • Finansförmedling
 • Forskning
 • Försäkring
 • Offentlig förvaltning
 • Parti-/detaljhandel
 • Redovisning/revision
 • Tillverkning

Kontaktväg till första jobbet

Bekanta/kontakter 20 %
Rekryteringsföretag 11 %
Företagets webbsida 10 %
Jobb före/under studierna 8 %
Internet 7 %
Frågade arbetsgivaren 7 %
Arbetsförmedlingen 6 %
Arbetsmarknadsdagar 6 %
Fråga från arbetsgivaren 5 %
Tidningsannons 4 %
Examensarbete 3 %

Fördjupningsområde inom Företagsekonomi

Redovisning 28 %
Marknadsföring 20 %
Organisation/management 18 %
Finans 9 %
Internationellt företagande 9%
Ekonomistyrning 5 %
Vanliga arbetstitlar
 • Analytiker
 • Assistent
 • Chef
 • Handläggare
 • Konsult
 • Projektledare
 • Specialist