Alumnundersökning avancerad nivå

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet genomförde 2021 en alumnundersökning bland de som avslutat sin utbildning på avancerad nivå i företagsekonomi under perioden höstterminen 2016 till vårterminen 2020. De utbildningar som ingår i undersökningen är masterprogrammet i företagande och ledning, masterprogrammet i redovisning och finansiering, magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning samt magisterprogrammet i entreprenörskap. Resultatet visar att studenterna i stor utsträckning skulle rekommendera utbildningen till andra. 

Företagsekonomer får jobb

Inom 6 månader efter avslutade studier hade 83 % av alumnerna fått ett jobb där deras akademiska utbildning hade relevans. Många alumner arbetar med företagstjänster, så som revision, reklam och PR, rådgivning, redovisning och som konsulter. Det är också vanligt att de arbetar inom bank och finans. 

Potentiella arbetsgivare

 • Accenture
 • Deloitte
 • IKEA
 • Klarna
 • KPMG
 • Northvolt
 • PwC
 • Swedbank
 • Vattenfall

Vanligaste kontaktvägarna till första jobbet

 • Företagens webbsidor
 • Genom bekanta/kontakter
 • Rekryteringsföretag
 • Jobb under/före studierna

Enligt alumnerna var det vid intervjuer inför första jobbet efter avslutade studier viktigt att kunna presentera sina personliga egenskaper på ett så bra sätt som möjligt. Det var viktigt att kunna påvisa samarbetsförmåga, problemlösning och kommunikativ förmåga. En fördel var också tidigare erfarenhet från samma arbetsområde. 

Vanliga arbetstitlar
 • Analytiker
 • Chef på olika nivåer
 • Controller
 • Handläggare
 • Konsult
 • Projektledare
 • Revisor
 • Specialist

Övrigt

Många av våra alumner arbetar utomlands efter avslutade studier på avancerad nivå. Av de som jobbar i Sverige ligger arbetsplatsen främst i Stockholmsområdet. Majoriteten arbetar på företag med mer än 250 anställda.

Delar av utbildningen som varit särskilt uppskattade av alumnerna är användningen av företagscase i undervisningen, utveckling av analytiskt och kritiskt förhållningssätt samt problemlösningsförmåga. 

Senast uppdaterad: 2022-03-22