Alumnundersökning på masternivå inom företagsekonomi

Denna presentation baserar sig på de alumnundersökningar som gjordes 2015 och 2020. Enkäten skickades ut till de som påbörjat något av våra masterprogram under åren 2007-2012 samt 2012-2016. Under denna period gavs både magister- och masterprogram,

 • Masterprogrammet i Accounting, Auditing and Analysis
 • Masterprogrammet i Business and Management, vilket bestod av fem spår: Entrepreneurship, Management Controlling, Management in a Global Society, Management of International Business and Strategic Marketing Management,
 • Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation (endast med i 2020-enkäten)
 • Magisterprogram i revision (endast med i 2020-enkäten)
 • Magisterprogram i hållbart företagande och ledning (endast med i 2020-enkäten)

Av respondenterna hade 75 % en svensk kandidatexamen och 25 % en utländsk kandidatexamen. Under 2007-2012 fanns ingen internationell antagning, vilket infördes 2013, varför antalet studenter med utländsk examen är högre idag.

Läs våra masteralumnintervjuer

Till vad leder avancerade studier inom företagsekonomi?

Nuvarande sysselsättning

Dekorativ bild. 80 % av våra alumner anser att deras masterstudier spelade en avgörande roll när de fick sitt första jobb efter studierna.

84 % arbetar på heltid och är tillsvidareanställda. För de övriga 16 % är de tre vanligaste sysselsättningarna i storleksordning: deltidsarbetande, forskarstuderande samt egenföretagande.

KlockaTid till första arbete efter examen

0-2 månader 68 %
3-5 månader 15 %
6-8 månader 8 %
9 månader eller mer 6 %

Nuvarande inkomst

0 - 30 000 SEK 28 %
30 001 - 40 000 SEK 33 %
40 001 - 50 000 SEK 23 %
50 001 - 60 000 SEK 7 %
60 001 SEK - 9 %

Kontaktväg till första jobbet

Websida
- exempelvis LinkedIn eller arbetsgivarens hemsida
56 %
Internship 14 %
Kontakter 12 %
Förfrågan från arbetsgivare 6 %
Rekryteringsfirma 7 %
Förfrågan till arbetsgivare 7 %
Traineeplats 5 %
Tidigare arbetsgivare 4 %
Tidningsannons 2 %
Arbetsmarknadsevent 4 %
Arbetsförmedlingen 2 %


Studerat utomlands

Nej - 76 %
Ja - 24 % - vart?

Pil

Asien
- Kina
- Japan
- Sydkorea

Nordamerika
- USA
- Kanada

Europa
- Tyskland
- England
- Spanien

Gjort praktik under masterstudierna

Nej - 42 %
Ja - 52 %

Av de som gjorde praktik anser 84 % att det hjälpte dem få jobb efter att de avslutat studierna. De fick antingen jobb på praktikplatsen, nödvändiga erfarenheter eller bra referenser.

Möjliga jobbtitlar

En företagsekonom återfinns inom alla olika branscher i samhället, både i privat och offentlig sektor. Jobbtitlar som våra tidigare studenter har är:

 • Account manager
 • Analytiker
 • Bankrådgivare
 • CEO
 • Controller
 • Konsult
 • Forskarstuderande
 • Projektledare/manager
 • Strategisk konsult
 • Revisor
 • Teamledare
 • Trainee

Branscher att arbeta inom

Redovisning/
revision
Konsult Finansiell
sektor
Media/
kommunikation
Ideella
organisationer
Detaljhandel IT Tillverkning

Fördjupningsområde inom Företagsekonomi

Marknadsföring 20 %
Organisation/Management 20 %
Internationellt företagande 18 %
Ekonomistyrning 18 %
Redovisning/revision 8 %
Entreprenörskap 8 %
Finans 6 %

Potentiella arbetsgivare
 • Deloitte
 • Google
 • H&M
 • KPMG
 • L'Oréal
 • PwC
 • SEB
 • Swedbank
 • Uppsala Universitet
Senast uppdaterad: 2021-05-11