Kursöversikter Ht22

Innan terminen börjar finns kursöversikter (scheman, lärarlista, litteraturlista) i Studium via kurslänkarna nedan. 

Periodsindelning

KANDIDATNIVÅ - CAMPUS UPPSALA

FÖRETAGSEKONOMI
Företagsekonomi A Introduktion till marknadsföring och organisering
Redovisning
Kalkylering
Entreprenörskap 7,5 hp
Entreprenörskap 5 hp
Företag, nätverk och teknikutveckling
Företags- och fastighetsvärdering 
Företagsekonomi B Företagande och organisering i förändring
Finansiering
Ekonomistyrning
Företagsekonomi C Externredovisning
Kandidatuppsats
Management and Control
Kandidatuppsats
International Business and Marketing
Kandidatuppsats
Uppsatsförberedande fördjupningskurs, STS
Uppsats STS
Företagsekonomi D Entreprenörskap D

FÖRETAGSEKONOMI DISTANSKURSER
Företagsekonomi A Ekonomi, redovisning och analys
Marknad och organisation
Företagsekonomi B Marknadsföring och organisering - grupp och individ
HANDELSRÄTT
Grundnivå Allmän rättskunskap och arbetsrätt
Förvaltningsrättslig översiktskurs
Handelsrättslig översiktskurs period 1-2
Handelsrättslig översiktskurs period 3-4 Ek.programmet
Fortsättningsnivå Arbetsrätt II
Bolags- och obeståndsrätt
Beskattningsrätt
Företagande, avtal och ansvar
Kandidatnivå Handelsrätt C

HANDELSRÄTT DISTANS
Grundnivå Handelsrättslig översiktskurs
Fortsättningsnivå Marknadsrätt och marknadsstrategier

Kurser för utbytesstudenter

Business in Networks
International Business Strategy
International Business and Marketing from a Swedish perspective
Perspectives on Mangament and Control
Scandinavian leadership

AVANCERAD NIVÅ - CAMPUS UPPSALA

MASTERPROGRAM I FÖRETAGANDE OCH LEDNING
Termin 1- gemensamt Business Analysis and Managerial Action
The Global Firm
Scientific Methods in Business Research
Internationellt företagandespåret Internationalisation of Business
Marknadsföringsspåret Consumer Marketing
Organisationsspåret Advanced Organisation Theory

MASTERPROGRAM I REDOVISNING OCH FINANSIERING
Termin 1 Business Analysis and Managerial Action 
Accounting Theory
Financial Statement Analysis
Scientific Methods in Business Research

MAGISTERPROGRAM I ENTREPRENÖRSKAP
Termin 1 Developing Opportunities
Launching the Firm
Managing the Growing Firm
Internationalising the Firm

MAGISTERPROGRAM I INTERNATIONELL OCH EUROPEISK RÄTT OCH FÖRETAGANDE
Introducing International and European Law and Business
Business Strategy and Legal Context

CAMPUS GOTLAND

Kandidat och avancerad nivå
A-nivå Företagsekonomi och företagandets historia
Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi
Beslutsfattande - individen och organisationen
B-nivå Grundkurs i marknadsföring 2
Organisation II: Organisationen och omvärlden 
Grundkurs i företagsfinansiering
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys
Avancerad nivå Business, Society and Nature: Reflective Inquiry 
International Business and Regional Development 
Governance, Organisation and Standards 
Valbar kurs Förhandlingar i en företagskontext
Senast uppdaterad: 2022-08-05