Kursöversikter Vt23

Innan terminen börjar finns kursöversikter (scheman, lärarlista, litteraturlista) i Studium via kurslänkarna nedan. 

För kurser inom Handelsrätt Vt23 blir kurssidorna i Studium tillgängliga från den 23 december för antagna och/samt registrerade studenter.

Periodindelning

Kandidatnivå - Campus Uppsala

Företagsekonomi
Företagsekonomi A Introduktion till marknadsföring och organisering
Redovisning
Kalkylering
Entreprenörskap
Individ, organisation och ledarskap
Företagsekonomi B Företagande och organisering i förändring
Finansiering
Ekonomistyrning
Företagsekonomi C Externredovisning
Kandidatuppsats
Management and Control
Kandidatuppsats
International Business and Marketing
Kandidatuppsats
Uppsats STS 

Företagsekonomi distanskurser
Företagsekonomi A Ekonomi, redovisning och analys
Marknad och organisation

Avancerad nivå - Campus Uppsala

Masterprogram i företagande och ledning
Internationellt företagande - termin 2 Corporate Strategy
Managing the Multinational Corporation
International Human Resource Management
Leadership
Marknadsföring - termin 2 Markets and Marketing
Service Logic in Marketing
Business to Business Marketing
Leadership
Organisation - termin 2 Institutional Analysis of Organisations
Consulting, Communication and Change
Research Process and Academic Writing
Leadership
Termin 4 Masteruppsats

Masterprogram i redovisning och finansiering
Ekonomistyrning - termin 2 The Role and Techniques of a Controller/CFO
Management Control Philosophies
Leading and Controlling Organisational Change
Leadership
Finansiering - termin 2 Corporate Governance and Financial Decisions
Investments
Advanced Company Valuation
Regulation, Accounting and Control in the Financial Sector
Redovisning - termin 2 Corporate Governance and Financial Decisions
Advanced Financial Accounting
Auditing
Regulation, Accounting and Control in the Financial Sector
Termin 4 Masteruppsats

Magisterprogram i entreprenörskap
Alternativ 1 New Venture Catalyst
Magisteruppsats
Alternativ 2 Corporate Entrepreneurship
Strategic Corporate Entrepreneurship
Magisteruppsats

Masterprogram MKIT
Masteruppsats

Campus Gotland

Kandidat- och avancerad nivå
A-nivå Grundkurs i marknadsföring
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys
Ekonomisk kalkylering
C-nivå Kandidatkurs i företagsekonomi - fördjupning med tillhörande metod
Avancerad nivå Vetenskapsfilosofi och metod
Att läsa och skriva ansvarsfullt
Magisteruppsats

Senast uppdaterad: 2022-12-21