Valmöjligheter under termin 3

Under ansökningsperioden, 15 mars till 15 april, till din tredje termin kan du ansöka om att göra praktik på ett företag eller läsa kurser vid Uppsala universitet eller ett annat lärosäte.

För kurser gäller följande:

Ansökan sker som vanligt genom antagning.se. Viktigt att tänka på är att du måste läsa kurser om minst 30 högskolepoäng och dessa ska ges på lägst grundnivå. Kurserna får heller inte överlappa innehållsmässigt med andra kurser som du vill ta med i din masterexamen. Då du inte är garanterad plats på de kurser du söker rekommenderar vi att du söker mer än 30 högskolepoäng.

Om du följt studiegången för ditt program kan du under din tredje termin läsa kurser inom vilket ämne du vill. Valet är helt upp till dig och du kan tänka både bredd eller fördjupning beroende på vad du tycker är intressant. Skulle du vilja diskutera ditt val är du mer än välkommen att kontakta studievägledningen på master@fek.uu.se eller komma förbi under våra öppettider.

Om du inte följt studiegången måste du kontakta studievägledaren för vägledning kring vad du kan söka till termin 3 samt för att säkerställa att du kommer uppfylla kraven för att skriva masteruppsats samt för examen.

Praktik
Valfria kurser vid Uppsala universitet
 

Senast uppdaterad: 2021-03-15