Registreringsinformation avancerad nivå Ht20

Med anledning av coronaviruset kommer all undervisning och examination vid Företagsekonomiska institutionen ske digital under period 1–2 (från 31 augusti till 3 november) under höstterminen 2020. Information om vad som gäller för din kurs kommer att läggas ut på kursens sida i Studentportalen.

Den här registreringsinformationen gäller dig som blev antagen i den nationella ansökningsomgången, 16 mars – 15 april.

1:a antagningsbeskedet ⇨ Svara

9 - 24 juli på antagning.se

När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på www.antagning.se. Sista svarsdagen är 24 juli. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om det inte kommer ett mejl betyder det att ditt svar inte registrerats.

2:a antagningsbeskedet ⇨ Registrering

31 juli – 24 augusti i Studentportalen

När du fått 2:a antagningsbeskedet, som skickas 30 juli, måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. Registreringsperioden Ht20 är 31 juli - 24 augusti.

Registrering för antagna utan villkor

 • Registrering görs via Studentportalen. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI, AV)

 • Registrering sker genom att du skickar ett mejl till master@fek.uu.se senast den 24 augusti och meddela att du vill bli registrerad. Kom ihåg att alltid skicka med ditt personnummer, vilket program samt spår du är antagen till.
 • Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven och/eller ditt examensbevis. Detta ska ha inkommit till master@fek.uu.se senast den 31 augusti kl. 08:00. Kom ihåg att ange ditt personnummer och vilket program/kurs ditt ärende gäller.

Registrering för dig som måste betala studieavgift (SV) 

 1. Registrering sker genom att du skickar ett mejl till master@fek.uu.se senast den 24 augusti och meddela att du vill bli registrerad. Kom ihåg att alltid skicka med ditt personnummer, vilket program samt spår du är antagen till.
 2. Kontakta omgående feemaster@uu.se och meddela att du vill ha faktura och betala sedan din terminsavgift snarast. Notera att du alltså inte får någon faktura automatiskt, utan att du måste begära en.
 3. Skicka mejl till master@fek.uu.se när du betalat din avgift, senast 31 augusti kl. 08:00. Mer information om avgifter finns på universitetets sida om avgifter.

Du måste registrera dig på de kurser du är antagen till, annars förlorar du din                                            plats och får inte läsa kurserna.

Behörighetskrav

Masterprogram i Företagande och ledning

 • Utfärdad kandidatexamen (AV)
 • 90 hp företagsekonomi (VI)

Masterprogram i Redovisning och finansiering

 • Utfärdad kandidatexamen (AV)
 • 90 hp företagsekonomi (VI)
 • 15 hp statistik (VI)

Magisterprogram i Entreprenörskap

 • Utfärdad kandidatexamen (AV)

Öppettider terminsstart Ht20