Omregistrering

Möjligheterna till omregistrering skiljer sig från kurs till kurs. Mejla kursadministrationen på info@fek.uu.se för information om möjligheterna till omregistrering samt hur du kan avsluta en tidigare påbörjad kurs. När du mejlar oss för omregistrering, kom ihåg att bifoga ditt personnummer.

Önskemål om omregistrering tas emot under perioden:

  • Inför en hösttermin: 1 augusti fram till sista registreringsdag
  • Inför en vårtermin: 1 december fram till sista registreringsdag

Du prioriteras för omregistrering om du har intyg på militärtjänstgöring, sjukdom eller föräldraledighet. Bifoga detta i din kontakt med kursadministrationen. 

Kurser som avslutas med uppsamlingsexamination

Kurserna nedan avslutas med uppsamlingsexamination. Full omregistrering erbjuds studenter som blivit tvungna att avbryta sina studier på grund av sjukdom, föräldraledighet, militärtjänstgöring eller liknande och kan styrka det med intyg. Övriga studenter kan vi på grund av hårt söktryck endast i undantagsfall erbjuda plats. För uppsamlingstentor är det anmälan i Ladok som gäller om inte annat anges.

Ekonomi, redovisning och analys – distans, 2FE032

En uppsamlingstenta ges per termin, i september och månadsskiftet mars/april. Tentan ges på distans, ej i sal. Tentamensanmälan öppnar i Ladok ett par månader före tentadatum och information om hur anmälda studenter hittar tentan mejlas ut strax innan tentan går. För att plugga till tentan hänvisar vi till kurslitteraturen och www.ekonomikurser.se.

Redovisning, 2FE155

Avslutas med uppsamlingstenta. Kursen ges i period 3 och omtentander skriver tentan med studenter på innevarande termin.

Kalkylering, 2FE156

Avslutas med uppsamlingstenta. Kursen ges i period 4 och omtentander skriver tentan med studenter på innevarande termin.

Finansiering, 2FE253

Avslutas med uppsamlingstenta. Kursen ges i period 3 och omtentander skriver tentan med studenter på innevarande termin.

Ekonomistyrning, 2FE255

Avslutas med uppsamlingstenta. Kursen ges i period 4 och omtentander skriver tentan med studenter på innevarande termin. OBS! För studenter från HT21 och senare krävs godkänt på seminariedelen. Mejla info@fek.uu.se om du inte vet om du är godkänd på seminarierna.

Periodindelning

Senast uppdaterad: 2023-09-01