Registrering

Registrering sker från det att andra antagningsbeskedet kommit och stänger ungefär en vecka innan terminsstart. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats. Vid Företagsekonomiska institutionen har vi inga upprop, utan det är genom registrering man tar sin plats i anspråk.

Registrering för dig som är antagen

Vi tillämpar webbregistrering via Ladok för alla våra kurser och program. Registreringen är en bekräftelse på att du vill ta din plats i anspråk. Datum för registrering hittar du i på institutionens sida på www.uu.se/student, på vår studentsida samt i det e-postmeddelande du får från institutionen efter att det andra antagningsbeskedet kommit. Se till att bevaka din skräppost då våra mejl ibland hamnar där.

Registrering för villkorsantagna

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registrering i två steg:

  1. Du anmäler intresse för registrering via e-post till studievägledningen senast sista registreringsdag. Du mejlar studievagledning@fek.uu.se för kurser/program på grundnivå, och master@fek.uu.se för kurser/program på avancerad nivå.
  2. Du uppvisar att du är behörig genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminsstartsdagen kl. 08:00 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt 08:00 vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.

Registrering för reserver

Eventuella erbjudanden om reservplats skickas via e-post till den e-postadress du angivit på antagning.se. Du har då till dagen efter på dig att ta din plats i anspråk. Detta gör du genom att registrera dig på kursen i Ladok. I mejlet finns instruktioner kring hur du registrerar dig, både om du är behörig och om du är behörig med villkor.

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registrering i två steg:

  1. Du anmäler intresse för registrering via e-post till studievägledningen senast sista svarsdag, vilket framgår av det e-postmeddelande där du erbjudits plats på kursen. Du mejlar studievagledning@fek.uu.se för kurser/program på grundnivå, och master@fek.uu.se för kurser/program på avancerad nivå.
  2. Du uppvisar att du är behörig genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminsstartsdagen kl. 08:00 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt 08:00 vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.

På vår sida om reservantagning kan du läsa mer om reservantagning och där anslås om reservantagning pågår eller ej.

Senast uppdaterad: 2022-12-02