Registrering

Registrering sker från det att andra antagningsbeskedet kommit och stänger ungefär en vecka innan terminsstart. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats. 

Registrering för antagna utan villkor

Registrering görs i Ladok för alla våra kurser och program och är obligatorisk för ta din plats i anspråk. All information om registrering finns publikt på www.uu.se/student - Institutioner - Företagsekonomiska institutionen. Institutionen har inga upprop, utan registrering görs i Ladok.

Registrering för antagna med villkor

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registrering i två steg, vilka båda är obligatoriska.

  1. Du anmäler intresse för registrering via e-post till studievägledningen senast sista registreringsdag, vilken du hittar information om på www.uu.se/student - Institutioner - Företagsekonomiska institutionen. Du mejlar studievagledning@fek.uu.se för kurser/program på grundnivå, och master@fek.uu.se för kurser/program på avancerad nivå.
  2. Du uppvisar att du är behörig genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminsstartsdagen kl. 08:00 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, eller 08:00 vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.

Registrering för reserver

Eventuella erbjudanden om reservplats skickas via e-post till den e-postadress du angivit på antagning.se. Du har då till dagen efter på dig att registrera dig.

Antagna utan villkor

Du registrerar dig på kursen i Ladok. Registreringsperiod anges både i Ladok och i mejlet du får med erbjudande om plats. 

Antagna med villkor

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registrering i två steg:

  1. Du anmäler intresse för registrering via e-post till studievägledningen senast sista svarsdag, vilket framgår av det e-postmeddelande där du erbjudits plats på kursen. Du mejlar studievagledning@fek.uu.se för kurser/program på grundnivå, och master@fek.uu.se för kurser/program på avancerad nivå.
  2. Du uppvisar att du är behörig genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminsstartsdagen kl. 08:00 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt 08:00 vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.

På vår sida om reservantagning kan du läsa mer om reservantagning och där anslås om reservantagning pågår eller ej.

Senast uppdaterad: 2023-06-12