Reservantagning avancerad nivå

Innehåll:

Här anges om reserver kan erbjudas plats eller ej på de program som ges på avancerad nivå vid Företagsekonomiska institutionen. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Registrering

Registrering för dig utan villkor

  1. Registrering sker genom att du svarar på det mejl med erbjudande om plats som du fått från master@fek.uu.se. I mejlet framgår sista svarsdag. Kom ihåg att skicka med namn, personnummer samt vilket program och spår du är antagen till.

Registrering för dig som är antagen med villkor (AV, VI) 

  1. Registrering sker genom att du svarar på mejlet med erbjudande en reservplats som du fått från master@fek.uu.se. I mejlet anges sista svarsdag för att acceptera platsen. Kom ihåg att skicka med namn, personnummer samt vilket program och spår du är antagen till.
  2. Därefter måste du uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till master@fek.uu.se senast den 29 augusti kl. 08:00. Kom ihåg att ange vilket program och kurs ditt ärende gäller.

Registrering för dig som måste betala studieavgift (SV):

  1. Registrering sker genom att du svarar på mejlet med erbjudande en reservplats som du fått från master@fek.uu.se. I mejlet anges sista svarsdag för att acceptera platsen. Kom ihåg att skicka med namn, personnummer samt vilket program och spår du är antagen till.
  2. Kontakta omgående feemaster@uu.se och meddela att du vill ha faktura och betala sedan din terminsavgift snarast. Notera att du alltså inte får någon faktura automatiskt, utan att du måste begära en.
  3. Skicka mejl till master@fek.uu.se när du betalat din avgift, senast 29 augusti kl. 08:00.

Mer information om avgifter finns på universitetets sida om avgifter.

Reservantagning

Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

Reservantagning avslutad. Inga fler reserver kommer antas.

Magisterprogrammet i entreprenörskap

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i företagande och ledning – Marknadsföring

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i företagande och ledning – Organisation

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i företagande och ledning – Internationellt företagande

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i redovisning och finansiering – Redovisning

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i redovisning och finansiering – Finansiering

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i redovisning och finansiering – Ekonomistyrning

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Senast uppdaterad: 2022-10-04