Reservantagning Campus Uppsala

Nedan finns angivet om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges vid Företagsekonomiska institutionen. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post, till den adress som angetts på antagning.se.

Företagsekonomi

Ekonomie kandidatprogram
Inga reserver antas, antagningen avslutad. 

Företagsekonomi A, 30 hp
Reservantagning avslutad. 10 reserver antogs.

Entreprenörskap, 7,5 hp
Reservantagning avslutad. 43 reserver antogs.

Företagsekonomi B, 30 hp
Reservantagning avslutad. 25 reserver antogs.

Företagsekonomi C, 30hp:

 • Accounting and Finance UU-71165
  Inga reserver antas, antagningen avslutad. 
 • International Business and Marketing UU-71164
  Inga reserver antas, antagningen avslutad. 
 • Management and Control UU-71162
  Inga reserver antas, antagningen avslutad. 

Distans-/nätkurs Företagsekonomi:

Ekonomi, redovisning och analys - distans A, 15 hp
Inga reserver antas, antagningen avslutad. 

Marknad och organisation - distans A, 15 hp
Reservantagning avslutad. 75 reserver antogs.

Handelsrätt

Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp
Inga reserver antas, antagningen avslutad. 

Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
Reservantagning avslutad. 36 reserver antogs.

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp (campus period 1-2)
Inga reserver antas, antagningen avslutad. 

Kurspaket Handelsrättslig översiktskurs och Företagande, avtal och ansvar, 30 hp
Reservantagning avslutad. 31 reserver antogs.

Arbetsrätt II, 15 hp
Reservantagning pågår.

Bolags- och obeståndsrätt, 15 hp
Reservantagning avslutad. 16 reserver antogs.

Beskattningsrätt, 15 hp
Reservantagning pågår.

Företagande, avtal och ansvar, 15 hp
Inga reserver antas, antagningen avslutad. 

Marknadsrätt och marknadsstrategier, 15 hp
Reservantagnings avslutad. 33 reserver antogs.

Kurspaket Bolags- och obeståndsrätt och Beskattningsrätt, 30 hp
Reservantagning avslutad. 10 reserver antogs

Handelsrätt C, 30 hp
Reservantagning avslutad. 1 reserv antogs. 

Distans-/nätkurs Handelsrätt:

Handelsrättslig översiktskurs distans, 15 hp
Inga reserver antas, antagningen avslutad. 

Förvaltningsrättslig översiktskurs distans, 15 hp
Reservantagning avslutad. 73 reserver antogs.

Registrering för dig utan villkor

Registrering sker i Ladok eller via mejl under den period som anges i mejlet du får med erbjudande om plats från studievägledningen. Om du har frågor om registreringen kontakta studievägledning@fek.uu.se senast sista registreringsdag. 

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) 

Registrering för de med VI-antagning sker i två steg:

 1. Registrering sker genom att du svarar på det mejl med erbjudande om plats. I mejlet framgå sista svarsdag. Skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör.
 2. Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast terminsstartsdagen kl. 08:00 för alla kurser som börjar under första halvan av terminen eller är del i ett kurspaket.

Sen anmälan

När en kurs finns öppen för sen anmälan finns en möjlighet att kunna erbjudas plats, men det är inte garanterat att alla sökande kan antas. För dig som gjort en sen anmälan sker processen i två steg.

 1. När en sen anmälan gjorts är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar ansökan. Under denna tid står det "handläggning pågår". Reservnummer baseras på det datum man gör sen anmälan, klockslaget påverkar inte detta. Om flera personer anmäler sig samma dag blir det lottning av placeringen mellan de sökande. När granskningen är klar tilldelas den sökande ett reservnummer. 
 2. När den sökande fått ett reservnummer på antagning.se har även institutionen fått information om detta och kan besluta om de sökande kan erbjudas plats eller ej. När reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. 

Senast uppdaterad: 2023-02-22