Anmälan och antagning

Inför varje termin måste du anmäla dig till kurser, svara och registrera dig i tid. 

Anmälan

Antagning

Anmälan

Anmäl dig

Alla måste anmäla sig, oavsett om du läser fristående kurs eller är programstudent. Anmälan görs på antagning.se 15 mars - 15 april inför en hösttermin eller 15 september - 15 oktober inför en vårtermin. Om du läser på Ekonomie kandidatprogrammet eller något av våra magister/masterprogram finns särskild information om hur du anmäler dig.  

Sista anmälningsdag

  • Höstterminens kurser och program 15 april
  • Vårterminens kurser och program 15 oktober

Kurser och program

Vi erbjuder utbildning inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt och entreprenörskap. Vi ger kurser på campus och distans, både i Uppsala och på Gotland.

Hur många kurser kan man antas till?

universitetets gemensamma sida om anmälan hittar du information om hur många kurser du kan bli antagen till varje termin. 

Sen anmälan

Uppsala universitets utbildningar stänger efter sista ansökningsdag, men vissa program och kurser öppnar igen för sen anmälan på antagning.se. Sena anmälningar hanteras i mån av tid och i den ordning de kommit in. På universitetets gemensamma studentsidor hittar du mer information om sen anmälan. 

Antagning

Vad händer efter anmälan?

Information om vad som händer efter att du gjort din anmälan hittar du på universitetets gemensamma sida om anmälan steg för steg

Vad gör du om du glömt svara ja?

När du fått ditt första antagningsbesked måste du svara JA på antagning.se för att behålla din plats. Detta gäller både om du blivit antagen eller är reservplacerad. Om du missat att svara ja senast sista svarsdag har du förlorat din plats. De kurser där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan. Om kurser inte öppnar för sen anmälan är det för sent att anmäla sig. 

Antagen med villkor

Om du vid anmälningstillfället inte uppfyller behörigheten till den utbildning du sökt, men bedömning görs att du kan hinna bli behörig innan kursstart, blir du antagen med villkor. Du måste senast vid kursstart kunna uppvisa att du är behörig för att kunna ta din plats i anspråk. Kom ihåg att du måste anmäla intresse för registrering innan sista registreringsdag, vilket vid Företagsekonomiska institutionen är ungefär 1 vecka innan terminsstart.

Anstånd om att skjuta fram studiestarten

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten, vilket innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Du hittar mer information samt hur man ansöker om anstånd os Antagningsenheten.