Examen och diplomering

Examina:

Diplomering
Alumn

När du avslutat dina studier på program eller studier som du bedrivit via fristående kurser ska du ansöka om examen.

Du ska ha avklarat de kurser som krävs för den examen du ansöker om. Det gör ingen skillnad om du läst kurserna inom ett program eller som fristående kurs. Kurser som ingår i din kandidatexamen får ej också ingå i din magister- eller masterexamen. Mer information om ansökan och examenskrav hittar du hos Examensenheten vid Uppsala universitet.

Ekonomie kandidatexamen 180 hp

Bachelor of Science in Business and Economics

Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde:

 • 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på c-nivå inklusive examensarbete om 15 hp
 • 30 hp företagsekonomi
 • 30 hp nationalekonomi
 • 15 hp statistik
 • 15-45 hp valfria kurser beroende på val av huvudområde

Filosofie kandidatexamen 180 hp

Bachelor of Arts

 • 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på c-nivå  inklusive examensarbete om 15 hp
 • 30 hp biområde
 • 60 hp valfria kurser

Magisterexamen 60 hp

Master of Arts/Science (60 credits)

 • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats
 • 15 hp på avancerad nivå
 • 15 hp på grund- eller avancerad nivå

Masterexamen 120 hp

Master of Arts/Science (120 credits)

 • 60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 30 hp masteruppsats
 • 30 hp på avancerad nivå
 • ​30 hp på grund- eller avancerad nivå

Generell information om examen

Diplomering

När du tagit ut din examen har du möjlighet att delta i diplomeringsceremonin som ordnas varje november. Ceremonin vänder sig till studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och arrangeras av Företagsekonomiska institutionen.

Behåll kontakten med Uppsala universitet

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Alumnnätverket hjälper dig att hålla kontakten med dina tidigare studiekamrater och med andra vänner från Uppsala universitet. Mer information om Uppsala universitetsnätverk och alumnföreningar.