Karriär

Innehåll:

Alumnundersökning

Om du är intresserad av de erfarenheter våra tidigare studenter, som läst företagsekonomi på kandidat och masternivå, haft gällande att komma ut på arbetsmarknaden, samt deras bakgrunder, eller vad du kan göra efter en examen i handelsrätt, då kan du läsa våra alumnundersökningar:

Alumnintervjuer

Arbetsmarknad

Stökigt skrivbordDet finns många olika arbetsuppgifter att ta sig an efter en kandidatexamen i företagsekonomi. Vanliga arbetsuppgifter är inom områdena redovisning, budget- och revisionsarbete, marknadsföring, försäljning och annat kommersiellt arbete samt inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning. Många företagsekonomer återfinns inom industri, handel, banker, försäkringsbolag, organisationer, revisions- och konsultbyråer, men även inom offentlig verksamhet. Ekonomer finns både i stora och små företag och i båda fallen ofta med internationellt inriktade arbetsuppgifter.

Företagsekonomer från Uppsala har hamnat inom mycket varierande områden, både i privat och offentlig verksamhet, och både i Sverige och i utlandet. Några exempel är:

 • Product Marketing Manager på Google
 • Associate på PwC
 • Vd för Ericsson och andra börsbolag
 • SVT:s USA-korrespondent
 • Pressassistent till statsministern

Hur arbetsmarknaden ser ut kan vara svårt att bedöma. Exempel på sidor där du kan läsa om prognoser för olika yrken är:

Nedan presenterar vi exempel på potentiella yrkestitlar samt en kort beskrivning över vad arbetet innebär. Där finns även exempel på ämnen som kan vara bra att ha att ha läst, utöver själva kandidatexamen i företagsekonomi, samt en översiktlig prognos för möjligheterna till arbete.

Banktjänsteman

Göra analyser och ge ekonomiska råd till privatpersoner och företag. Du kan ha antingen direktkontakt med kunderna, godkänna låneansökningar eller ge privatrådgivning gällande den ekonomiska situationen, pensionssparande etc.
Meriterande: Nationalekonomi, IT, juridik eller språk.
Prognos: Hård konkurrens om jobben.

Controller

Ser till att företagets ledning får den information, gällande ekonomin, som de behöver för att kunna leda verksamheten. Genom att få ekonomisk information kan ledningen påverka och bedöma verksamheten. Det finns både redovisningscontroller och finansiell controller, vilka arbetar med bokslut, samt verksamhetskontroller, vilka är mer affärsinriktade och använder ekonomin för att ta fram mål och åtgärder.
Meriterande: Nationalekonomi, kommunikation och ledarskapsfrågor samt goda kunskaper om verksamhetstyrning,
Prognos: God arbetsmarknad.

Copywriter

Jobbar i projekt och tar fram texter kring produkten. Insamlande av bakgrundsmaterial och fakta är en stor del av arbetet, då det är viktigt med god kännedom om kundens behov och lämpliga målgrupper.
Meriterande: Inriktning mot marknadsföring inom företagsekonomi, marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk.
Prognos: Hård konkurrens om jobben.

Ekonomiassistent/redovisningsassistent

Sköter företags bokföring samt kontrollerar kvitton och fakturor. Tar fram uppgifter om löner och skatter och ger information om in- och utbetalningar till kunder. Kan ibland räcka med en gymnasieekonomutbildning.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.
Prognos: Hård konkurrens om jobben.

Ekonomichef/redovisningschef

Ansvarar för den dagliga ekonomin och har ofta även personalansvar samt övergripande ansvar för redovisning, bokslut, uppföljning etc. Styr och leder redovisningsprocessen.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk. För att få chefskompetens kan det vara nyttigt att läsa kurser inom bl.a. beteendevetenskap, psykologi, kommunikation eller genusvetenskap.

Finansanalytiker

Analyserar och handlar med aktier och obligationer. Tar fram underlag om köp/försäljning av aktier samt information om de företag och branscher som bevakas.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.
Prognos: Hård konkurrens på arbetsmarknaden.

Inköpare/upphandlare

Köper in varor och tjänster inom offentlig verksamhet. Sköter kontakter med leverantörer och håller koll på åtgång av varor.
Meriterande: Nationalekonomi, kunskap om den bransch man vill arbeta inom, juridik samt god kännedom inom it-området.
Prognos: Balans på arbetsmarknaden.

IT-ekonom/dataekonom

En IT-ekonom kan vara både IT-säljare, IT-strateg etc. Fokus ligger på att värdera och analysera konsekvenserna för ett företag när olika IT-stöd införs samt utforma förslag till IT-stöd inom verksamheten.
Meriterande: Nationalekonomi, systemvetenskap.

Marknadsförare – marknadsanalytiker

Sköter marknadsföringen i syfte att öka försäljningen eller stärka varumärken. Analyserar marknaden för att ta fram underlag till kommande kampanjer.
Meriterande: Journalistik, statistik, marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk.
Prognos: Balans på arbetsmarknaden.

Organisationskonsult

Löser organisatoriska problem och utmaningar inom företag/förvaltning/organisation. Analyserar problemet och ger förslag på lösningar och hjälper verksamheten att utvecklas.
Meriterande: Statsvetenskap, psykologi, pedagogik eller sociologi.
Prognos: Balans på arbetsmarknaden.

Projektledare

Ska planera, leda och samordna arbetet inom projektet. I arbetet ingår både ekonomi och administration och projektledaren måste ha god organisatorisk förmåga samt kunna marknadsföra projektet. Slutligen ska arbetet utvärderas efter avslutat projekt.
Meriterande: Yrkes-/ämneskunskaper inom det området projektet ska genomföras i.

Redovisningsekonom

Sköter företag/organisationer/förvaltningars ekonomi. Ser till att skatter och avgifter redovisas och betalas. Redovisar alla ekonomiska händelser och gör årsbokslut. Hjälper till att planera budget.
Meriterande: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.
Prognos: Balans på arbetsmarknaden.

Revisor

Granskar redovisningen i företag/organisationer/förvaltning. Kontrollerar att detta sker i enlighet med gällande lagar. Ger även råd om förbättringsåtgärder.
För att få revisorsbehörighet krävs följande från Uppsala universitet: Ekonomie Kandidatexamen i företagsekonomi samt kurserna Handelsrättslig översiktskurs 15 hp, Beskattningsrätt 15 hp samt Bolags- och obeståndsrätt 15 hp.
Prognos: Balans på arbetsmarknaden.

Säljare – Key Account Manager

Tar kontakt med utomstående för att sälja varor eller tjänster. Företräder och marknadsför företaget och dess varor och tjänster. Kan ha hand om försäljning till flera kunder eller ha hand om specifika viktiga kunder.
Meriterande: Statistik, avtals- och marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk. Viktigt med ingående kännedom om det område du vill arbeta inom.
Prognos: Hård konkurrens om jobben.

Jobbsökartips

 • Hos Studie- och karriärvägledningen får studenter hjälp med CV-tips, jobbsökande och förberedelser inför anställningsintervjun. Gå till Uppsala universitets Jobb och karriärsida för mer information.
 • Uppsala Universitet har också en karriärportal för studenter där det finns tips om både heltidsjobb, deltidsjobb, internship etc. På UU Career Gate hittar du mer information.
 • Även Uppsalaekonomerna har en jobbförmedlingstjänst och karriärportal. På Career Services webbplats hittar du mer information.
 • Genom arbetsförmedlingen hittar du lediga tjänster, får tips inför jobbsökandet, tips och råd m.m. På arbetsformedlingens webbplats hittar du mer information.
 • Kontakta själv företag som du är intresserad av att arbeta hos. Skicka ex. ett mejl med CV och berätta varför du skulle passa hos dem. 
 • Använd sociala medier och skapa kontakt med människor som kan hjälpa dig hitta ett relevant jobb. 
 • Gå på arbetsmarknadsmässor och nätverka. Varje år arrangerar Uppsalaekonomerna kontaktdagarna då mängder av företag och organisationer medverkar.