Alumnundersökning på masternivå inom företagsekonomi

Denna presentation baserar sig på den alumnundersökning som gjordes 2015. Enkäten skickades ut till de som studerat på något av våra masterprogram under åren 2007-2012. Under denna period gavs två masterprogram, Masterprogrammet i Accounting, Auditing and Analysis samt Masterprogrammet i Business and Management, vilket bestod av fem spår: Entrepreneurship, Management Controlling, Management in a Global Society, Management of International Business and Strategic Marketing Management.

Av respondenterna hade 82 % en svensk kandidatexamen. Under de år som undersökts  fanns dock ingen internationell antagning, vilket nu finns och som därmed ökar antalet studenter med utländsk examen.

Till vad leder avancerade studier inom företagsekonomi?

Nuvarande sysselsättning

Dekorativ bild. 80 % av våra alumner anser att deras masterstudier spelade en avgörande roll när de fick sitt första jobb efter studierna.

90% arbetar på heltid och är tillsvidareanställda. För de övriga 10% är de tre vanligaste sysselsättningarna i storleksordning: deltidsarbetande, forskarstuderande samt egenföretagande.

KlockaTid till första arbete efter examen

0-2 månader 67 %
3-5 månader 16 %
6-8 månader 5 %
9 månader eller mer 6 %

Nuvarande inkomst

0 - 30 000 SEK 50 %
30 001 - 40 000 SEK 32 %
40 001 - 50 000 SEK 6 %
50 001 - 60 000 SEK 4 %
60 001 SEK - 1 %

Kontaktväg till första jobbet

Websida 24 %
Internship 18 %
Kontakter 10 %
Förfrågan från arbetsgivare 9 %
Rekryteringsfirma 8 %
Förfrågan till arbetsgivare 7 %
Traineeplats 3 %
Tidigare arbetsgivare 3 %
Tidningsannons 3 %
Arbetsmarknadsevent 3 %
Arbetsförmedlingen 2 %


Studerat utomlands

Nej - 77 %
Ja - 23 % - vart?

Pil

Frankrike England Andra europeiska länder Kina Andra asiatiska länder

Gjort praktik under masterstudierna

Nej - 44 %
Ja - 54 %

Av de som gjorde praktik anser 81 % att det hjälpte dem få jobb efter att de avslutat studierna. De fick antingen jobb på praktikplatsen, nödvändiga erfarenheter eller bra referenser.

Möjliga jobbtitlar

En företagsekonom återfinns inom alla olika branscher i samhället, både i privat och offentlig sektor. Jobbtitlar som våra tidigare studenter har är:

 • Account manager
 • Analytiker
 • Bankrådgivare
 • CEO
 • Controller
 • Konsult
 • Forskarstuderande
 • Projektledare/manager
 • Strategisk konsult
 • Revisor
 • Teamledare
 • Trainee

Branscher att arbeta inom

Redovisning/
revision
Konsult Finansiell
sektor
Media/
kommunikation
Ideella
organisationer
Universitetet

Fördjupningsområde inom Företagsekonomi

Marknadsföring 25 %
Internationellt företagande 24 %
Ekonomistyrning 16 %
Management 15 %
Redovisning/revision 8 %
Entreprenörskap 6 %
Organisation 4 %
Finans 2 %

Potentiella arbetsgivare
 • Deloitte
 • Google
 • H&M
 • L'Oréal
 • PwC
 • SEB
 • Uppsala Universitet